Fremtidens programmer til debat

Den 2.-3. november brugte den nytiltrådte hovedbestyrelse to dage på at lære hinanden at kende og tage nogle grundige diskussioner om partiets ve og vel.

Vi startede med en kreativ mødeform, hvor vi i små grupper tog en snak om forskellige organisationspolitiske emner. På den måde varmede vi op til en hæsblæsende hovedbestyrelsesperiode med en meget ambitiøs arbejdsplan, som blev vedtaget til årsmødet i år.

Til arbejdsplanen var der en del diskussion om, i hvilken rækkefølge vi skal udvikle et nyt boligpolitisk program, et borgerlønsforslag og en revidering af vores EU-politik. Alle tre opgaver skal behandles på de kommende årsmøder. Der var også diskussion om programmernes rolle og format, og om nogle af dem skal behandles på delegeret-konferencer eller i hovedbestyrelsen.

På mødet blev bl.a. følgende vedtaget: ”Til årsmødet 2020 vil HB (hovedbestyrelsen) udarbejde forslag til retningslinjer for udarbejdelsen af boligpolitisk program, borgerløns-forslag og EU delprogram inkl. indhold, temaer, længde mm.”.

Debatten om organisationsstrategi kommer også til af fylde en del i denne periode.  Det bliver en intensiv proces: Hovedbestyrelsen sender et debatoplæg ud i afdelingerne, hvorefter afdelingerne skal diskutere og komme med kommentarer inden uge 5 i 2020. Formålet med processen er, at hovedbestyrelsen skal fremsætte forslag til en eller flere vedtagelser på årsmødet i 2020, som skal bidrage til organisatorisk udvikling og bedre sammenhængskraft i partiet.

Der var også prioriteret tid til, at folketingsgruppen kunne give en melding om udviklingen i finanslovsforhandlingerne. Her blev der diskuteret og vurderet Enhedslistens muligheder ved forhandlingerne. På vegne af hovedbestyrelsen er forretningsudvalget fortsat følgegruppe for forhandlerne.

Ud over at vi nåede at drøfte en evaluering af de to valgkampe, som vi har været igennem, så nåede hovedbestyrelsen igennem en række orienterings- og arbejdsdelingspunkter, såsom organisations økonomiske tilstand, ansatte-sammensætningen, planlægning af året, revurdering af forretningsordenen, valg af forretningsudvalg samt fordeling af kontakter i hovedbestyrelsens arbejdsgrupper, udvalg og afdelinger.

Derudover nåede hovedbestyrelsen at oprette en ny arbejdsgruppe, som allerede nu skal gå i gang med at forberede kommunal- og regionsvalg i november 2021. Der er noget at se til, fordi der er gang i vores parti. Ikke mindst fordi hovedbestyrelsen godkendte et helt nyt udvalg, som skal udvikle Enhedslistens børnepolitik. Tillykke og god arbejdslyst til det nye udvalg!

Allan Ahmad
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse