Globaliseringsprogram, EU-valg og ungdomsarbejdet

På hovedbestyrelsens møde den 2.-3. marts fik vi færdigbehandlet forslaget til globaliseringsprogrammet. Og så blev årsmødet udskudt til september.

En gruppe under hovedbestyrelsen havde den sidste måned forsøgt at finde nogle kompromisser til programmet. Et stykke hen ad vejen var det lykkedes, men der var stadig uenigheder, der trods flere forsøg ikke kunne findes enighed om. Om dem stiller hovedbestyrelsens flertal mindretal hver deres forslag.

Om under 100 dage stiller vi for første gang op til EU-parlamentet, og derfor satte hovedbestyrelsen i marts et endeligt punktum for vores valgprogram. Programmet skal ikke erstatte vores EU-politiske program men konkretisere den politik og kommunikation, vi vil stå for, når vi forhåbentlig har mindst et medlem af EU-parlamentet om tre måneder.

Heldigvis er det ikke kun EU-valg, vi skal til om kort tid. Vi skal også føre et brag af et folketingsvalg. Kort sagt får vi mulighed for at styrke venstrefløjen både i Danmark og i EU. Derfor brugte hovedbestyrelsen også en del tid på at diskutere, hvad vi gør, hvis Enhedslisten ikke får 90 mandater og derfor må finde et flertal sammen med andre partier. En spændende diskussion, vi som ledelse og som parti bliver nødt til at tage i takt med, at valget kommer tættere på.

Vi fik også fint besøg af ledelsen i SUF. Med dem diskuterede vi, hvordan vi som hhv. parti og ungdomsorganisation styrker vores tilstedeværelse blandt unge. Resultatet fra det nyligt overstående skolevalg var langt fra så godt, som vi havde håbet ((4,8 procent til liste Ø). Derfor er det bestemt opløftende, at SUF og Enhedslisten deler den opfattelse, at skolevalget og vores fælles ungdomsfestivaler er vigtige redskaber, når vi skal blive bedre til at invitere unge mennesker ind i vores politiske fællesskab.

Daniel Panduro

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse