Støtte til Folkebevægelsen, budgetrevision og eksklusion

Hovedbestyrelsesmødet den 29. juni var desværre præget af tre ærgerlige situationer.

For det første havde vi håbet, at både Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU ville få et mandat hver til EU-parlamentet. Men da det desværre ikke lykkedes, var det nødvendigt at diskutere udmøntningen af vores plan B fra årsmødet 2016: at bruge nogle af de midler, der frigives ved valg til EU-parlamentet, på at støtte Folkebevægelsen mod EU. Vi kunne ikke blive enige om, hvor mange penge, vi havde forpligtet os til at give, og endte med at beslutte, at der fremsættes to forskellige forslag til årsmødet i oktober, hvor den endelige beslutning træffes.

For det andet betyder tilbagegangen ved folketingsvalget, at vi får ca. 1 mio. kr. mindre end forventet. Derfor var det nødvendigt at sætte nogle rammer for en revision af vores budget. Vi besluttede at fastholde vores forslag om økonomisk støtte til mediehuset Solidaritet, at fastholde vores planer om at opbygge en opsparing og at fastholde vores planlagte opsparing til folketingsvalg og EP-valg. Det betyder, at vi vil arbejde på at finde de penge, vi skal spare, andre steder i budgettet end på disse tre områder. Den egentlige budgetrevidering sker på hovedbestyrelsesmødet i august.

For det tredje besluttede vi at ekskludere et medlem på baggrund af, at han offentligt havde forsvaret, at kvinder bør straffes for utroskab. Eksklusioner hører til sjældenhederne i Enhedslisten, men her var tale om et synspunkt, som er helt uforeneligt med Enhedslistens politik, og som han havde afvist at tage afstand fra ved henvendelse fra Forretningsudvalget.

Udover disse hovedpunkter var der også tid til at vende den aktuelle politiske situation efter de to valg og regeringsskiftet, vi tog nogle yderligere skridt i forberedelsen af det kommende årsmøde, og vi godkendte rammerne for oprettelse af vores nye EU-sekretariat, der både skal være rodfæstet i Danmark og i Bruxelles.

Astrid Vang Hansen

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

“Nyt fra Hovedbestyrelsen” er udtryk for skribentens egne holdninger.