Nyt fra SUF: Kom til Socialistisk Ungdomsfronts aktivitetsmøde

Den 23.-25. november holder SUF aktivitetsmøde på Tarup Skole i Odense. Aktivitetsmødet er det ene af de to årlige stormøder, som er SUFs højeste beslutningstagende forsamlinger. Til aktivitetsmødet planlægger vi, hvor SUF skal lægge sine kræfter i 2019. Temaet i år er antiracisme.

Mathias Hamza, SUFVerden er i forandring. Vi lever i et land, hvor nyhedsstrømmen primært består af tildækningsforbud, opblussende flygtningedebatter og ghettoplaner. Dette er ikke blot et problem i Danmark, men i hele verden. De imperialistiske og fremmedfjendske tendenser, som har syntes forsvindende i vores samfund, bluser op på måder, som ikke er set i årtier, med blandt andet Trump i USA og Bolsonaro i Brasilien.

Vores klimasynder rammer duksene

Den vestlige verden er den primære forårsager af de klimaforandringer, som hårdest rammer det globale syd. Vi bliver, når vi nu til dags analyserer racisme på globalt plan, nødt til at tage forbehold for, at rov på klimaet, øget vandstand og global opvarmning ikke går hårdest ud over dem, som er allermest skyld i det. Det er derimod, den stamme, som ikke har flere fisk at fange, de øboere, som mister en betydelig del af deres land hvert år, og de potentielt millioner omkring ækvator, som kommer til at dø af tørke.Det er vores pligt som demokratiske socialister at bremse denne udvikling og give den et spark i den anden retning. Det er ikke vores byrde at redde resten af verden, den attitude har på mange måder ført til den moderne imperialisme. Men vi må erkende, at vi som borgere i et land, der trives på andre landes bekostninger, står i en unik position til også at sige fra over for dette, ude såvel som hjemme.

Ungdommen kommer med forandringen

SUF og Enhedslisten er to af de danske organisationer, som går forrest i kampen mod kapitalismen og dets symptom; imperialismen. Det er kun muligt at skabe en verden uden grænser sammen, og denne udvikling vil som altid komme fra en ungdom, der ser på den eksisterende verden med nye øjne.I SUF har vi i år arrangeret ISUL, en ungdomslejr for hundredvis af socialister fra hele verden. Vi har kæmpet for minoriteters ret til at klæde sig, som de vil. Vi har demonstreret imod ghettoplaner til de efterhånden ret borgerlige pridearrangementer. Desuden har vi som altid deltaget i flere store internationale klimaaktioner, som Ende Gelände, hvor vi har blokeret en brunkulmine i det vestlige Tyskland.