Nyt fra SUF: Solidaritet med blokaden på Københavns Universitet

Socialistisk Ungdomsfront bakker helhjertet op om de studerende i Humrådet på Københavns Universitet, der siden mandag den 28. oktober har blokeret ledelsesgangene i protest imod fagsammenlægninger og manglen på studenterdemokrati.

Målsætningen om fagsammenlægninger vil forringe uddannelserne væsentligt. Der skabes større hold, større afstand mellem studerende og undervisere, og det er et angreb imod studerendes muligheder for at fordybe sig, specialisere sig, undre sig og stille spørgsmål. Dekanen på Det Humanistiske Fakultet, Jesper Kallestrup, har f.eks. planer om at sammenlægge engelsk, tysk, fransk og spansk til europæisk sprog.

En af motivationerne bag fagsammenlægningerne er, at der vil være brug for færre undervisere. Resultatet er ikke kun dårligere undervisning og dårligere uddannelser, men frarøver også de studerende muligheden for at specialisere sig. Mange studerende føler, at det bliver sværere at identificere sig med sit studie. 

Dekanen og ledelsen nægter at forhandle med de studerende og har truet med udsmidninger. Derfor er det afgørende, at vi som repræsentanter for den revolutionære ungdom står side om side for alle, der kæmper for ungdommens og de studerendes rettigheder.

I SUF kæmper vi for gode uddannelsesmuligheder til alle for livet og ikke erhvervslivet. Og vi kæmper for, at alle mennesker får langt større magt over deres egen hverdag, hvad end det er hvor man uddanner sig, hvor man går på arbejde, hvor man bor eller hvor man bruger sin fritid. Og vi ved, at vi ikke kommer ikke sovende til en bedre verden.  Derfor står vi i solidaritet med de studerendes blokade og kamp på Københavns Universitet!

Vedtaget på SUFs Aktivitetsmøde 2019