Nyt ungdomsparti splitter forretningsudvalget

Den 20. marts bragte netmediet Solidaritet en artikel med overskriften ”Unge antænder magtkamp i Enhedslisten”. Her kunne man læse, at Sinem Demir og Anne Hegelund var udtrådt af Enhedslistens forretningsudvalg i protest mod, at FU afviser at tage afstand fra den nye ungdomsorganisation Rød-Grøn Ungdom (RGU).

Simon Halskov, Rød+Grøn

Anne Hegelund og Sinem Demir forklarer til Solidaritet, at forløbet omkring RGU blev ”dråben der fik bægret til at flyde over”. De kan ikke affinde sig med, at nogle unge medlemmer af Enhedslisten arrangerer hemmelige møder.  Anne og Sinem hæfter sig også ved, at RGU´s vedtægter udelukker medlemskab af SUF, og siger til Solidaritet:

– Hvis det er sådan, de vil organisere de unge og lære dem, at det er den måde, man laver politik, så er det klart, at Enhedslisten ikke kan have et samarbejde med dem. Det ville vi gerne have forretningsudvalget til at slå fast og på den måde sige fra over for den slags metoder, som ikke er i overensstemmelse med Enhedslistens demokratiske principper. Samtidig ønskede vi, at forretningsudvalget skulle udtrykke respekt for Enhedslistens årsmødevedtagelser – som fastslår, at partiets ungdomsarbejde foregår i SUF, og for den samarbejdsaftale, som Enhedslisten og SUF har indgået.

FU afviser kritikken
Finn Sørensen, der er medlem af forretningsudvalget, forstår ikke kritikken. Han henviser til, at hvis Anne Hegelund og Sinem Demir i længere tid har været utilfredse med noget, så har de i hvert fald ikke sørget for at få det sat på dagsordenen i FU, før de trak sig. Han forstår heller ikke kritikken af FU’s holdning til RGU og henviser til, at FU i enighed har konstateret, at der ikke kan være noget formaliseret samarbejde med RGU, medmindre Enhedslistens årsmøde vedtager det, og at FU ikke har kompetence til at stemme om det, hvilket er blevet meddelt både RGU og SUF. Finn Sørensen citeres for, at der er en ny situation:

– Der er nu to ungdomsorganisationer, der meget gerne vil samarbejde med Enhedslisten. Det er det, årsmødet skal forholde sig til. Og det er forretningsudvalgets indstilling, at Enhedslisten skal samarbejde med begge ungdomsorganisationer.

”Hovedbestyrelsen er lort”
Solidaritets historie om ”stedfortræderkrig” underbygges med citater fra et medlem af SUF’s landsledelse og et referat af et møde i SUF den 1. marts, samme dag som RGU dannes. I følge Solidaritet viser det, at SUF mistænker ansatte i Enhedslisten og medlemmer af HB og folketingsgruppen for at have hjulpet til med dannelsen af RGU. Vinklen underbygges også med et citat af HB-medlem Astrid Vang Hansen i Facebookgruppen ”Stol på det røde Ø”, hvor hun blandt andet citeres for:

– Jeg sidder selv i den nuværende hovedbestyrelse (HB) og jeg må være ærlig og sige til jer, at min opfattelse er, at det nuværende HB er lort.

Hun tror ikke på, at det nuværende HB vil behandle SUF fair eller respektere Enhedslistens årsmødebeslutninger.

RGU vil gerne samarbejde med SUF
Frederik J. Dahler fra RGU’s ledelse forklarer til Solidaritet, at når arbejdet med at danne RGU blev holdt hemmeligt, så skyldtes det frygten for, at medlemmer af SUF ville forsøge at overtage ledelsen af RGU ved at melde sig ind i den nye ungdomsorganisation. En frygt, som han mener bekræftes af referatet fra mødet i SUF den 1. marts. Men han understreger samtidig, at RGU er parat til at samarbejde med SUF, og at RGU ser det som deres opgave at organisere de mange unge, der i dag stemmer på og sympatiserer med Enhedslisten, men som ikke er aktive i Enhedslisten eller SUF. Frederik Dahler mener, at det har været efterspurgt og henviser til, at RGU allerede har fået 230 medlemmer.

Læs artiklen i Solidaritet i sin helhed.