OGSÅ DET OFFENTLIGE HAR ’ONDT’ I ARBEJDSVILKÅRENE

OK21 skal gøre op med den stigende tendens til at ansætte på deltid eller usikre, tidsbegrænsede vilkår.

Tony Selvig, Fagligt Landsudvalg

Projektansættelser, vikariater og 0-timers kontrakter er bare nogle af de varianter af ansættelsesforhold, som normalt omtales som prekære. Fællesnævneren er, at de, der ansættes på denne måde, ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og skal leve med usikre fremtidsudsigter, der også står i vejen for f.eks. lån til bolig og andet.

Ofte tror vi, at de offentligt ansatte har bedre forhold. Men også det offentlige gør brug af ansættelser i vikariater, projekter og andre varianter.

Spekulation i deltid

Derudover er det offentlige storforbrugere af deltidsansættelser. Paradoksalt nok på nogle af de områder, hvor der er størst mangel på arbejdskraft. For social- og sundhedspersonale i kommunerne er ca. 62 procent af de ansatte på deltid, og ca. 15 procent ansat som vikarer på timeløn, for sygeplejersker på sygehusene er 44 procent ansat på deltid.

Naturligvis skal deltid være en mulighed for dem, der ønsker det. Særligt i disse fag, hvor der arbejdes nat og weekend året rundt, kan det være et reelt behov. Men de høje tal tyder også på et misbrug hos de offentlige arbejdsgivere. Ved at ansætte på deltid er det lettere at få vagtplaner til at gå op. Og mangler der personale, kan de deltidsansatte sættes til at arbejde mere uden overtidsbetaling. Den får man nemlig først efter 37 timer. Derfor kan det godt betale sig at spekulere i at lave flere deltidsstillinger frem for færre på fuld tid.

Skab fuldtidsjob, man kan holde til

Ufrivillige deltidsansættelser er et problem for den enkelte, der skal klare sig for mindre end en fuldtidsløn eller skal have flere ansættelser. Men også arbejdsmiljøet belastes af deltidsansættelser. De er nemlig med til at presse arbejds- tempoet op, hvilket får flere til at gå ned i tid for at holde jobbet ud.

Ved OK21 skal der gøres en indsats for at gøre op med de mange vikar- og deltidsansættelser i det offentlige. Både for at sikre de ansatte ordentlige vilkår, men også for at fremtidssikre vores sundhedsvæsen og ældrepleje.

En start kunne være en forpligtelse til at slå alle stillinger op som fuldtidsstillinger. Skulle en ansat vælge at arbejde på deltid, skal det respekteres – og deres fritid betragtes som lige så værdifuld som for den fuldtidsansatte. Der skal gøres op med ’merarbejde’ ved, at der betales overtidstillæg for alt arbejde ud over det aftalte. Det vil også fjerne et af incitamenterne hos arbejdsgiverne til at lave deltidsansættelser.

Helt overordnet skal vi ikke længere acceptere en offentlig sektor, der ikke kan skabe ordentlige arbejdsvilkår, og i stedet spekulerer i løse ansættelser og deltidsjobs.