Om Broen til fremtiden

Reiner Burgwald, sektorformand i FOA

Bred alliance med centrale aktører i dansk fagbevægelse og fra de sociale og grønne bevægelser for en grøn og retfærdig omstilling.

I Broen til fremtiden har vi sat os som fælles mål, at Danmark skal være CO2-neutral i 2040, at omstillingen skal ske på en retfærdig måde, og at vi har en forpligtigelse til at skabe forståelse for nødvendigheden af den grønne omstilling.

Politikerne skal ikke frygte for deres poster ved at gøre for meget for klimaet, hvis blot det sker på en retfærdig måde og ikke øger uligheden. De skal omvendt bekymre sig, hvis de ikke gør nok.

Det siger sig selv, at en så bred alliance kan have svært ved at nå frem til håndfaste og konkrete krav og agere hurtigt, når den politiske dagsorden ellers fordrer det.

Derfor arbejder vi målrettet på at udvikle positionspapirer, hvor vi på centrale områder fastlægger, hvad den grønne og retfærdige omstilling for os indebærer.

At finde fælles fodslag, men ikke den laveste fællesnævner

NGO’erne er garanter for, at den laveste fællesnævner ikke bliver vores position, men det kræver tid og tålmodighed at ’tale sig ind på hinanden’. Det havde 3F og HK desværre ikke tålmodighed til, eller de ønskede ikke at deltage i denne proces.

Vi er glade for, at flere andre forbund, herunder FOA, har rejst krav til OK 21 om, at klimadagsordenen skal fylde meget mere på arbejdspladserne og gøres til genstand for debat i SU/MED systemet. Vi har behov for at engagere medlemmerne og skabe konkrete handlinger, som reducerer de enkelte arbejdspladsers klimaaftryk.

Arbejdspladsaktiviteter og medlemsmøder vil være centrale indsatsområder, og derfor har vi også for nylig åbnet for, at lokale fagforeninger kan blive medlemmer.

I fagbevægelsen har vi et særligt ansvar for at stille konkrete krav til, hvordan omstillingen kan ske på en retfærdig måde, og så uligheden ikke øges yderligere. Her nytter det ikke, at vi er berøringsangste. Vi må i stedet huske på, hvad Bernadette Ségol, forperson for den europæiske fagbevægelse, har sagt: ”There ain’t no jobs on a dead planet.”