Arbejdet i forsyningsselskaberne

Af Tue Tortzen, Hillerød

Tak for et godt indlæg fra Karina V. Madsen om hendes arbejde i HFOR’s bestyrelse.

Miljøindsatsen i Hillerød Forsyning

Vi diskuterer vores indsats i forsyningsselskaberne alt for lidt, selvom det er her, vores kommunalpolitiske miljøindflydelse kan være størst – målt i co2-udledning og andre miljøpåvirkninger.

Hillerød Forsyning har lige været igennem en ‘skidt-storm’ på grund af direktørlønninger, firmabiler og forskellige andre ting, vi godt kunne have undværet.

Løsningen blev at fyre først en underdirektør og så ‘overdirektøren’ selvom deres arbejde i det store hele er udført rigtig godt. Det var politikere, der havde ansvaret for lønforhandlingerne og ansættelsesvilkårerne, men embedsmændene som blev fyret. En pinlig sag, som jeg ikke ville stemme for.

Jeg har siddet i Teknik- og miljøudvalget og i Hillerød Forsynings bestyrelse i mange år, og jeg har været Hillerød Kommunes repræsentant i Vestforbrændingens bestyrelse siden 1998.

Politiske kampe i selskabet

Det, som behandles i Hillerød Forsynings bestyrelse, er i højeste grad politisk.

I begyndesen af 2019 vedtog et flertal f.eks at fjerne haveaffaldsordningen, som hjælper folk uden bil. Desuden besluttedes det at indføre ‘skelafhentning’ – altså at folk selv skal trække skraldespanden frem til skellet. Så kunne man fyre et par skraldemænd.

Det var en politisk holdning hos flertallet i selskabets bestyrelse, at man skulle skære på servicen for at undgå takststigninger. Jeg var den eneste der stemte imod i bestyrelsen, men efter en grundig debat i Byrådet blev begge forslag droppet.

Et andet stridsmål er forholdet mellem det, man betaler for affaldsafhentning i et parcelhus og en lejlighed. Nogen vil gerne fjerne forskellen, så de enlige i lejlighederne skal betale det samme som børnefamilierne i parcelhusene.

Derimod er vi blevet enige om at hjemtage affaldsindsamlingen, så vores skraldemænd nu kører på en fornuftig timeløn, og arbejdet med de mange forskellige spande udføres tilfredsstillende.

Indimellem er vi enige

Der har heldigvis også været enighed om ‘Solrødgård’ med ny genbrugsstation og rensningsanlæg. Og om udvidelsen af fjernvarmesystemet, så vi fik Skævinge, Gørløse og St. Lyngby med. Også om mange af de store mål for fremtiden: fjernkøling af Supersygehuset, levering af co2-neutral dampkraft til industrien, fremsynet affaldssortering og rensning for medicinrester i spildevandet.

Da A.P. Møller lugtede penge

Der er derimod ikke enighed om to vigtige opgaver:

1) Vi er bagud, og vi får store ekstraudgifter til separatkloakering, fordi Byrådet ikke turde planlægge en samlet løsning. Naturen forurenes fortsat af overløb fra kloakkerne, når det regner.

2) Vores geotermi-projekt er gået i stå. I 2013 havde vi ‘fotograferet’ undergrunden i det meste af Nordsjælland, og det viste sig, at der er enorme mængder af varmt vand 2-4 kilometer nede. Men planerne gik i stå – ikke efter en politisk beslutning, men efter ‘forståelse’ mellem et flertal i bestyrelsen. Jeg rykkede gang på gang og fik henholdne svar. Så kom forklaringen: A.P. Møller var interesseret i at hente det varme vand op og tjene penge på det, ligesom med Nordsø-olien.

Nu har A.P. Møller valgt at satse på et projekt i Århus, og Hillerød er ikke kommet videre på 7 år. Vi satser på flis, selvom faren for prisstigninger vokser, fordi alle andre også fyrer med flis. Vi får stadig flis fra ‘certificerede firmaer’, det er fint, men med et stigende forbrug må andre købe flis i f.eks. Brasilien, hvor det er så som så med kontrollen.

For at sikre bæredygtig fjernvarme på længere sigt må vi fremskynde udvindingen af varmt vand fra undergrunden. Det kræver investeringer, men det betaler sig både økonomisk og miljømæssigt. Og det afhænger fuldstændig af, hvem der sidder i bestyrelsen.

Forbrændingsanlæggene

I Vestforbrændingen har jeg satset på at bruge Hillerød Forsynings indflydelse til at fremme miljøhensynet mest muligt. Det har ikke været så svært, for i de 23 år er der sket en imponerende udvikling i forhold til røgrensning, slaggebehandling, fjernvarmeudbygning og udledning af miljøfremmede stoffer som f.eks dioxin. Det kræver, at man sætter sig ind i processerne, og jeg har i langt de fleste tilfælde mødt stor åbenhed og vilje til at forklare sagerne. Jeg deltager i den ‘ikke- borgerlige’ gruppe, som ud over mig består af socialdemokrater. Her oplever jeg, at der bliver lyttet til mine forslag, men jeg savner en makker eller to  fra mit eget parti.

Der har da været sager – f.eks om plast-sortering, som ikke blev håndteret godt. Men de fleste er blevet fulgt op og rettet. Vi er jo underlagt kontrol og lovgivning om ‘rentabilitet’. Det betød f.eks., at vi måtte stoppe med at indsamle hele flasker til sortering. Nu bliver de knust og smeltet om, selvom det koster 7 gange så meget energi som at vaske dem. Jeg fik bestyrelsen overbevist, men vi måtte ikke fortsætte med den miljørigtige løsning.

Der kommer store udfordringer for forbrændingsanlæggene efter det seneste polititiske forlig. Det kommer dog ikke til at ramme Vestforbrænding eller Amagerforbrænding, selvom der i øjeblikket er overkapacitet på de to anlæg. Amagerforbrændings placering ved havet giver mulighed for at sejle affald fra f.eks Rønne, Thorshavn eller Reykavik til København, så man brænder det der, hvor der er fjernvarmesystemer til at aftage energien. Vestforbrænding kunne på den måde tage mere af det Københavnske affald. Men det er vist en diskussion, vi har til gode i Enhedslisten …

Med kammeratlig Hilsen

Tue Tortzen, Enhedslisten i Hillerød.