Prügelknaben

Bent Jørgensen, Møn

“Vi ta’r deres guldkæder”, udtale Mette Frederiksen på Folketingets åbningsdag i oktober, hvor hun varslede strenge straffe, især rettet mod unge i ghettoområderne, som stod til at miste deres ejendele, fra dynejakker til mobiler, hvis de ikke, på stedet, kunne betale første-gangs bøden på 10.000 kr., som de fik for at trodse et opholdsforbud på vej eller plads, efterfulgt af anden-gangs bøden på 30 dages simpelt fængsel, for samme forseelse. På samme tid får regeringen adresseret endnu et angreb, på de ghettoer  som netop nu, foruroligende nok, tillader sig at protestere imod de netop igangsatte deportationer og nedrivninger samt salg af deres boliger, noget som i alt vil ramme 11.000 mennesker, børn og voksne, som må finde sig et andet hjem, væk fra familie og venner i deres gamle kvarter.