Corona-krisen: Ny psykologhjælp-ordning ikke nok

Af Yannic Bakhtari, SUF

Corona-krisen rammer især de unge hårdt. Regeringen skal øge trivslen gennem bedre og bredere adgang til psykologer.

Unges adgang til gratis psykologhjælp skal udvides

Hvem er ikke træt af Corona? Hvem gad ikke at mødes frit med vennerne uden at tænke på afstandsregler, håndsprit og forsamlingsforbuddet?

Med vaccinerne er håbet om en snarlig ende på Corona-krisen blevet større. Prisen for krisen er dog høj, ikke kun i kroner og ører, når unge f.eks. kommer lige fra uddannelsesinstitutionerne og ikke kan få et arbejde, men også for befolkningens helbred. Her menes ikke kun selve sygdommen Covid-19, men vores mentale velvære. Unge i Danmark mistrives i forvejen, skriver blandt andre det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd VIVE i en undersøgelse fra 2018 med navnet ”Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018”.

De seneste ti år har flere og flere unge på mellem 15 og 19 år har fået det psykisk værre, skriver VIVE på deres hjemmeside. Alt tyder på, at afsavn under Corona-lockdownen forværrer hele befolkningens trivsel. Det er et stort problem for flere hundredetusinders liv.

Med den seneste finanslov blev gratis psykologhjælp heldigvis udvidet til også at gælde unge på 24 år. Men hvad med de helt unge, hvad med børnene? Ordningen gælder såmænd også kun for dem, der kan fremvise diagnosen angst eller depression. Unge med spiseforstyrrelser eller andre lidelser kan ikke få gratis psykologhjælp endnu.

Kig til Aarhus

Regeringen skulle derfor meget hurtigt kigge over Storbælt til smilets by. I Aarhus har en samlet magistrat sidste år vedtaget en trivselspakke, der skal forebygge negative konsekvenser af Corona-krisen: ensomhed, utryghed, angst, depression, mistrivsel, social isolation mv. En lignende pakke på nationalplan har Danmark brug for hurtigst muligt. En hotline, man kan henvende sig til for at få anbefalet den rette psykolog, ville også være et skridt i den rigtige retning.

Mette Frederiksen klarer Corona-krisen fint på nogle punkter. Dog undervurderer regeringen, hvilke omkostninger af forskellig art det ville medføre, når en hel generation føler sig efterladt. VIVEs undersøgelse viser blandt andet, at symptomer på psykisk mistrivsel i ungdomsårene øger risikoen for psykiske lidelser, uafsluttet uddannelsesforløb eller længere perioder uden job.

Det er tid til at handle nu. Vi må ikke miste den unge generation på vej ud af krisen, vi må ikke skabe en ny krise, som kan vise sig at have endnu større konsekvenser end Coronaen, vi må ikke glemme de unge.

Den samlede venstrefløj skal gøre alt for at kæmpe for en forbedring på det område – for fremtidens skyld!

©2021 Yannic Bakhtari/SUF