Udtalelse: Regeringens reformspor er udtryk for en økonomisk højredrejning

Af:

Hovedbestyrelsen diskuterede regeringens reformudspil “Danmark kan mere I” på sit møde d. 25. september. På baggrund af diskussionen vedtog hovedbestyrelsen følgende udtalelse:

Den socialdemokratiske regering har fremlagt et reformforslag, som er udtryk for en økonomisk højredrejning.

Den blinde jagt på teoretisk arbejdsudbud i finansministeriets regnemaskine er en ideologisk og konkret blindgyde for regeringen og for Danmark. Det kan kun føre usolidarisk, asocial og højreorienteret politik med sig, som giver skatterabatter i toppen eller skaber mere utryghed på arbejdsmarkedet og blandt de arbejdsløse.

Konsekvensen af socialdemokraternes nedskæringer på dagpengene for nyuddannede er, at unge arbejdsløse bliver presset ud i jobs, hvor lønnen og arbejdsforholdene er alt for dårlige. Der er altså tale om et løntrykkerforslag.

Det er ren guf for de mest kyniske arbejdsgivere i vores samfund, som kan presse deres indtjening op og lønnen og arbejdsforholdene for de unge i bund.

Forslaget gør det sværere at arbejde for et samfund, hvor arbejdsvilkårene grundlæggende er i orden og hvor det er reglen, ikke undtagelsen, at der er overenskomst på vores arbejdspladser.

Det vil konkret gøre det meget sværere at få lavtlønsområderne i bl.a. hotel- og restaurationsbranchen overenskomstdækket og det svækker mulighederne for at opnå bedre løn og tryggere arbejdsforhold for de mennesker, som lever af disse jobs. I stedet vil det åbne en ladeport for Nemlig.com-arbejdsforhold i vores samfund.

Regeringen regner selv med store effekter af deres dagpengenedskæringer – det er det, de kalder “arbejdsudbud”. Men for almindelige mennesker vil det mere præcist betyde dårligere løn- og arbejdsvilkår, som bliver resultatet af regeringens nedskæringer.

I stedet for at skabe gode, overenskomstdækkede job til almindelige mennesker og bruge opsvinget til at få flere med i arbejdsfællesskabet, så vil de bruge det til at undergrave løn- og arbejdsvilkår for almindelige mennesker og nyuddannede.

Man kan ikke sige, som nogen gør, at regeringens forslag kun rammer unge og nyuddannede – selvom det rammer dem hårdt og gør dem fattigere. Regeringens forslag rammer hver fjerde arbejdsløse i Danmark og det er et angreb på lønmodtagerne bredt set.

Der er brug for en helt anden vej. Der er brug for, at vi bruger opsvinget i dansk økonomi til at få flere i arbejde, styrke løn- og arbejdsforhold og sikre en plads på arbejdsmarkedet til de mennesker, som ofte ligger nederst i ansøgerbunken, fordi deres navn ikke er pæredansk eller fordi de har et handicap. Der er brug for at vi finder penge til velfærden og den grønne omstilling ved at lade de rige bidrage mere, ikke ved at slå løs på de arbejdsløse og forringe deres vilkår.

Enhedslisten har fremlagt et stort ulighedsudspil for at trække de ideologiske linjer op og lægge pres på regeringen og dens bagland. Det er ikke nødvendigt at skære ned. Vi kan sagtens finde penge på en måde, som skaber et mere lige og retfærdigt samfund. Regeringens højredrejning på den økonomiske politik skal kritiseres og koste dem dyrt.

Nu følger et forhandlingsforløb, hvor Enhedslisten kommer til at gøre alt for at forhandle de gode elementer bedre og de dårlige elementer ud. Hvert eneste af vores mandater vil arbejde for progressive forandringer.

Enhedslisten ser regeringens udspil vedrørende dagpengenedskæringer for nyuddannede som et klart angreb på de arbejdsløse i Danmark. Hvis det vedtages i sin nuværende form, vil de forværre Enhedslistens relation til regeringen. Enhedslisten vil løbende gøre sin stilling op i det kommende forhandlingsforløb. I den forbindelse kan ingen parlamentariske handlinger afvises.

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelsen den 25. september 2021