Regimet Ortega-Murillo forbereder nye overgreb mod befolkningen

John Koldegaard, Nicaragua
Siden april 2018 har befolkningen i Nicaragua lidt under Ortega-Murillo regimet, et oprør der blev startet af de unge og medførte flere hundrede dræbte i sammenstød mellem politi støttet af paramilitære og protesterende. Den 30. maj 2018 oplevede vi den største demonstration i Nicaraguas historie, her bakkede befolkningen bredt op bag protesterne, desværre blev den fredelige demonstration mødt af snigskytter og flere demonstrerende blev dræbt. Den 1. oktober i år manifesterede Mødrene fra April, mødre der har mistet deres børn under konflikten, de krævede at deres dræbte børn ikke glemmes og at de skyldige straffes.
På det seneste har regimet taget nye undertrykkelsesmetoder i brug, først præsenterede de forslaget om at lave en grundlovsændring der indfører livstidsstraf i grundloven, Høsteret arbejder på formuleringen af dette lovforslag.

Desuden findes to lovforslag i Nationalforsamlingen, det ene betyder at nicaraguanske organisationer, NGO-er, partier ikke mere må modtage økonomisk hjælp fra udlandet, og dette vil af regimet blive opfattet som trusler mod det siddende styre. Loven beskylder disse organisationer for at være udenlandske agenter. Det er grotesk, når man tænker på hvor meget økonomisk støtte FSLN fik fra Danmark og det øvrige udland i årene efter revolutionen i 1979, mange af os samlede ind på livet løs i de dage for at støtte et politisk projekt, der desværre kuldsejlede.
En anden lov om cyberkriminalitet vil betyde, at al kritik af regimet vil kunne straffes, at folk der lægger kritiske artikler op på f.eks. Facebook eller andre sociale medier vil kunne straffes med 2 – 4 år. Det skal bemærkes, at det er regimet selv der bestemmer om artiklerne er vendt mod regimet og giver urigtige oplysninger og opfordrer til protester mod Ortega-Murillo, retssystemet har været totalt underlagt Ortega-Murillo siden protesterne i april 2018 og dømmer udelukkende i regimets interesse. Denne lov vil også ramme den frie kritiske presse der er tilbage, som også vil kunne straffes hvis de kritiserer regimet.
EU skal diskutere disse udemokratiske lovforslag, vi kender stadig ikke teksten på forslaget om livstidsstraf, på et møde i næste uge og truer Ortega med sanktioner, hvis de fortsætter med godkendelsen af disse to love i Nationalforsamlingen.
Disse lovforslag skal ses i lyset af at der skal afholdes valg i Nicaragua i november 2021, og Ortega ønsker på alle måder at lamme kritik og opposition.