Retning: En køn redelighed

De fleste børnetøjsbutikker er skarp farveopdelt i to grupper – en målrettet drenge og en målrettet piger. Sådan er det, desværre, også stadigvæk på arbejdsmarkedet.

For selvom selv de store virksomheder skriver skåltaler på kvindernes kampdag den 8. marts, så har vi stadig et 13 procent stort gab mellem mande- og kvindelønninger.

Det har vi, når vi kigger på den måde, som vi prissætter brancher med mange kvinder (plejesektoren ikke mindst) i forhold til faggrupper med mange mænd – eksempelvis byggefagene. Og der har vi, når vi kigger på lønforskellene mellem mænd og kvinder, arbejder med samme funktioner i den samme branche.

Det kan synes som et mindre beløb, men på et helt arbejdsliv kan det betyde forskellen mellem et godt pensionistliv og et i fattigdom. Arbejdernes Erhvervsråd påpeger, at mænds disponible indkomst set over et samlet livsforløb er mellem 17 og 29 procent højere end kvinders.

Hvor kvinder står svagt på løn, så står mænd omvendt svagt i forhold til en arbejdsgiver, når de skal på barsel. Alarmerende svagt. Selvom blandt andre 3F i årevis gentagende gange har kunnet dokumentere, at deres mandlige medlemmer får langt mindre barsel end det, de kunne tænke sig, er der stadig ikke lykkedes at skubbe regeringen i retning af den ligestillede barsel, som de plejede at have som mærkesag.

Efter #metoo-lavinen omsider er begyndt at rulle her i Danmark også, er der håb for, at der vil brede sig en bevidsthed om, hvad vi i forvejen vidste om det danske arbejdsmarked: at sexschikane og overgreb er et problem i mange brancher – og at det vender den tunge ende nedad. For servicesektoren, hotel- og restaurationsbranchen og HK kan fremvise en meget ubehagelig statistik på området. Samme oplevelse har de sociale NGO’er, Næstehjælperne og andre, der arbejder med udsatte kvinder på samfundets bund.

Vejen til ligestilling på arbejdsmarkedet er lang endnu, men Enhedslisten har tænkt sig at gå hele vejen. Århundreders ulighed er mere end nok!

Charlotte Lund, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten