Retning: Enhedslisten og bevægelserne skal styrkes i 2020

Årsmødet i oktober udpegede to vigtige opgaver for partiet i det kommende år: At understøtte og styrke de folkelige bevægelser, og at iværksætte en medlemsdebat om, hvordan vi styrker Enhedslisten politisk og organisatorisk.

Det første halve år med den nye regering har understreget behovet for begge dele. Der er aftalt klare forbedringer for velfærden og klimaet. Det skyldes først og fremmest de folkelige bevægelser, men selvfølgelig også at Enhedslisten bidrog til at bære deres krav ind i Folketinget.

Men vi har desværre også fået bekræftet, at en socialdemokratisk regering ikke giver ved dørene, når det drejer sig om mere velfærd og flere rettigheder til den brede befolkning. Hver en indrømmelse skal trækkes ud af dem, og når vi udfordrer ”nødvendighedens” borgerlige økonomiske politik, så slår de bak, med hjælp fra De Radikale og resten af borgerligheden.

Derfor er det helt nødvendigt, at Enhedslisten styrker engagementet i bl.a. fagbevægelsens kamp for tryghed ved arbejdsløshed, sygdom og alderdom, forældrenes kamp for minimumsnormeringer og klimabevægelsens kamp for en forpligtende klimalov.

Et af de store opgør, som vil involvere Enhedslisten på alle niveauer, bliver kampen mod budgetloven, som er til revision i februar-marts. Sammen med fagforeninger og brugerorganisationer vil vi kæmpe for at skrotte denne spændetrøje, som er ved at kvæle den sidste luft ud af velfærden i kommuner og regioner. Der er gode chancer for, at denne kamp som minimum vil medføre lempelser af loven, og under alle omstændigheder vil den fyre op under forhandlingerne om kommuners og regioners økonomi.

Det er gennem disse kampe, vi henter styrke til at opnå konkrete resultater i folketing, regioner og kommuner. Men det er også her, vi henter ny energi og nye medlemmer til vores parti. Det giver inspiration til den anden vigtige opgave, som hovedbestyrelsen netop har udsendt oplæg til: En bred debat i partiet om Enhedslistens politiske og organisatoriske udvikling. En styrkelse af Enhedslisten er en forudsætning for styrkelse af bevægelserne – og omvendt.

Finn Sørensen
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse