Retning: Nu kommer bevægelsen – og resultaterne

Billedet efter finanslov og økonomiaftaler mellem regering, regioner og kommuner er klart: Regeringen kan presses på velfærdspolitikken. Bevares – det kunne være langt bedre, men for de af os, der er vant til at have begrænsede forventninger til en socialdemokratisk regering, er de trods alt gået længere end forventet.

En samlet vækst i de offentlige finanser på ca. 1,3 procent ligger på den anden side af det samlede demografiske træk og væsentligt over, hvad vi har oplevet de seneste mange år. Det er et tydeligt eksempel på, at der med en stærk bevægelse kan skabes gode politiske resultater. Klima- og velfærdsbevægelsen har skabt det pres, der var nødvendigt for at få de klare aftryk i forståelsespapiret, der nu kan bruges til at presse indrømmelser ud af regeringen.

I finanslovsforhandlingerne fremlagde vi finansieringsforslag efter finansieringsforslag, der kunne give reelle velfærdsløft. Ren omfordelingspolitik. Men de blev afvist af regeringen. Socialdemokraterne vil ikke, fordi de er bange for kritikken af, at der ikke er styr på de offentlige finanser, hvis væksten i den offentlige (demokratiske) økonomi bliver for stor. Socialdemokraterne kan ikke, fordi de er bundet af budgetloven og EU’s finanspagt, der benhårdt holder de offentlige udgifter i en spændetrøje.

Det efterlader os to store opgaver. Vi skal styrke venstrefløjen til venstre for S, så vi på et tidspunkt kan gribe efter regeringsmagten og tvinge S under åget. Vi skal styrke velfærdsbevægelserne og kampen mod budgetloven, der med loftet over de offentlige udgifter forhindrer et reelt velfærdsløft. Det er tåbeligt, at rigide, liberalistiske ønskedrømme står i vejen for konkrete forbedringer for almenvellet.

Derfor en stærk opfordring til at skabe og deltage i aktioner og initiativer vendt mod budgetloven. Der er aktionsdag den 14. marts med initiativer landet over. Hvis de ikke er i nærheden af dig, så gå sammen med naboer, kolleger og venner og skab dem!

Så kan vi både styrke venstrefløjen og skabe det folkeligt pres, der giver konkrete politiske resultater.

Peder Hvelplund
Medlem af Folketinget for Enhedslisten