Retsstaten tabte, da EU-budgettet faldt på plads

Der jubles lige nu i EU over vedtagelsen af en mekanisme, der skal sikre, at EU-lande, der modtager EU-støtte, overholder grundlæggende retsstatsprincipper. Kigger man på indholdet af aftalen, står det imidlertid klart, at retsstatsmekanismen er både svag og ineffektiv. Samtidig er implementeringen af mekanismen udskudt i mindst et år.

Læs hele historien på enhedslisten.eu