Seks bud på, hvordan lønningerne forbedres i EU uden et mindstelønsdirektiv

Selvom EU´s forslag til direktiv om mindsteløn er problematisk for lande med kollektive overenskomstbaserede arbejdsmarkedsmodeller, som Danmark og Sverige, så har EU-eliten ret i, at vi skal løse udfordringerne vedrørende forringede lønvilkår i EU. Lønstagnation, stigende ulighed og forøget udbredelse af working poor-fænomenet er nemlig alt sammen realiteter. Her er seks bud på, hvordan vi løser udfordringerne uden et mindstelønsdirektiv.

Læs hele historien på enhedslisten.eu