Siden sidst…

Billedet
Slaget om Lærkesletten er tabt: Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget den endelige lokalplan, som blåstempler byggeri på 219.000 kvadratmeter af Amager Fælleds natur. Enhedslisten og Alternativet stemte imod, mens bl.a. SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre stemte for.

Den gode nyhed
IA vinder valget i Grønland. Inuit Ataqatigiit er Grønlands største parti efter det netop overståede valg til Inatsisartut, Grønlands parlament. Venstrefløjspartiet, der bl.a. arbejder imod et stort mineprojekt i landet, blev størst med 36,6 procent af stemmerne. Dermed leder partiet i skrivende stund regeringsforhandlingerne.

– Det blev debatten om socialpolitikken, minedrift og fiskeriet, der afgjorde valget. IA lagde stor vægt på, at der ikke skal graves uran i Kvanefjeld.  Det var mere end 70 procent af grønlænderne enige i, forklarer Christian Juhl, grønlandsordfører for Enhedslisten.

Den dårlige nyhed
Regeringen svigter klimamål. Klimarådet har i en rapport konkluderet, at regeringen med den nuværende initiativer ikke er på vej til at nå 70 procent-reduktionsmålet i 2030.

– Regeringen har et kæmpe problem. Nu må den forklare sig over for Folketinget, hvor et stort flertal har vedtaget klimaloven. Klimaministeren skal give konkrete bud på, hvad regeringen vil gøre for at leve op til klimaloven – og det skal gå stærkt, understreger Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten.

Citatet
»Vi har ikke kunnet se nogen juridiske veje i Red Barnet til at hente børnene til Danmark uden deres mødre. Og selv hvis man fandt en juridisk vej, der ikke var i strid med konventionerne, så ville det stride mod vores anbefaling helt klart. Simpelthen fordi børnene vil blive traumatiseret yderligere af at blive adskilt fra deres primære omsorgsperson – i dette tilfælde mødrene.«

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, om de danske børn i Syrien.