Slagplan for klimaforhandlingerne

Per Clausen, Aalborg

Regeringens taktik med at dele klimaforhandlingerne op i en række delforhandlinger og delaftaler, som slet ikke ser ud til at opfylde målet fra Forståelsespapiret, giver anledning til helt berettigede frustrationer og diskussion om, hvad Enhedslisten skal stille op i den situation. HB diskuterer naturligvis dette, men vi har også brug for en bredere debat.

Mit bud er: For det første må vi i alle forhandlingerne presse på for at få så godt et resultat, som muligt. Uanset om vi indgår i aftalen eller ej, skal vi kritisere svagheder og mangler ved disse aftaler. For det andet skal vi hele tiden fastholde, at vi vil holde regeringen op på Forståelsespapirets og Klimalovens forpligtelser, når alle delaftalerne er indgået. For det tredje skal vi når alle delaftalerne er indgået (formentlig ved årsskiftet) gerne med udgangspunkt i Klimarådets vurderinger kræve fornyede forhandlinger for at udfylde det hul, de indgåede aftaler efterlader i forhold til forpligtigelserne i Forståelsespapiret og Klimaloven. For det fjerde skal der være en klar tidsramme for forhandlingernes afslutning med et tilfredsstillende resultat. Det kunne f.eks. være ved Folketingets afslutningsdebat, hvor vi så kan stille et mistillidsvotum, hvis regeringen ikke lever op til sine forpligtigelser. For det femte bør vi allerede nu gøre det klart for regeringen, at dette er vores tilgang til disse forhandlinger og vores forhold til regeringen.