Stort valgnederlag til højrefløjen i Chile

Chile skal have en ny forfatning, og medlemmerne af forfatningskommissionen er netop blevet valgt. Rød+Grøn har i den anledning talt med den herboende chilener Waldo Salomon.

Lole Møller, Rød+Grøn

Ved valget opnåede højrefløjen ikke de 33 procent af stemmerne, der skal til for at nedlægge veto og kaste grus i processen, konstaterer Waldo Salomon med tilfredshed.

– Når forfatningen fra Pinochets militærdiktatur endelig bliver kastet på møddingen, så skyldes det presset fra omfattende sociale protester, fastslår Waldo og uddyber:

– Tre millioner gik på gaden den 25. oktober 2019. Protesten blev udløst af en prisforhøjelse på 30 pesos på metrobilletter, men bagved lå en ophobet vrede over årtiers nyliberale økonomiske politik, hvor der er blevet privatiseret, dereguleret og gennemført utallige sociale nedskæringer. Derfor lød et rammende slagord: ”Det er ikke 30 pesos, det er 30 år”, fortæller Waldo.

De folkelige protester førte til, at regeringspartierne og oppositionen indgik ’Aftale om social fred og en ny forfatning’.

Mellem apati og håb
De politiske partier har alle mere eller mindre tilpasset sig de eksisterende vilkår og befolkningen har ingen tillid til dem, forklarer Waldo. Det afspejler sig i den lave stemmeprocent, som kun nåede op på 43 procent.

Umiddelbart ser valgresultatet lovende ud, men der er flere snubletråde i de rammer, der er udstukket for kommissionens arbejde: Arbejdet skal afsluttes inden for et år. Udkastet bortfalder, hvis det ikke opnår tilslutning fra to tredjedele af medlemmerne.  Det skal vedtages endeligt ved en folkeafstemning, nævner Waldo.

De sociale bevægelser og de oprindelige folk har kæmpet hårdt for at blive hørt, og der er brug for grundlæggende reformer og et opgør med elitens privilegier.

– Store dele af befolkningen kræver en mere retfærdig fordeling af goderne, bedre pensioner, sundhed og uddannelse. Men det bliver svært, for solidariteten får baghjul af mange særinteresser, og der savnes en fælles strategi for forandring, vurderer Waldo.

Han håber, at de sociale bevægelser fortsat vil presser på for et opgør med den neoliberale politik og for sikringen af de politiske og sociale rettigheder.

– Jeg vil ønske, at NGO’erne slår ring om medlemmerne af forfatningskommissionen og ikke lukker dem ud, før de sender hvid røg op som tegn på, at de er nået til enighed, slutter Waldo.

Jordskredsvalget til forfatningskommissionens 155 pladser
Præsident Piñeras højrekoalition:  24 procent

Centrum-Venstrekoalitionen: 16 procent

Frente Amplio og Det Kommunistiske Parti: 18 procent

De uafhængige kandidater fra de sociale bevægelser: 42 procent

52 procent af de valgte er kvinder, og 17 procent repræsenterer de oprindelige folk.