Vi forbereder os på store politiske kampe i efteråret

Hovedpunkterne på hovedbestyrelsens møde 22.-23. august var de store politiske kampe for efteråret og fremefter, samt de sidste forberedelser af årsmødet.

Tre store politiske kampe
Der er mange kampe at tage hele tiden, men blandt de større er pensionsalderen, klimakampen og finanslovsforhandlingerne.

Enhedslisten er i gang med en partikampagne, der kaldes ”Fremtiden er vores”, som en del af den ligger mobilisering til klimamarchen 5.9. og klimakampen. Parallelt hermed har en række fagforeninger en kampagne, som Enhedslisten støtter, der hedder ”Stop 68”, med en demonstration 11.9. Regeringen er kommet med et udspil, som har mange gode takter, men Enhedslisten ønsker, at flere kan trække sig tilbage tidligere og den stigende pensionsalder skal stoppes.

Klimakampen
Forhandlingerne på Christiansborg handler om mindst 3 store temaer: COafgifter, landbrug og transport. Mai Villadsen gav et rigtigt godt oplæg med mange problemstillinger og dilemmaer. Vi er enige om, at vi skal gå efter at skabe ambitiøse resultater, som klimabevægelserne forventer, og som tidligere er besluttet. Vi er enige om, at der skal være en social balance, og grøn omstilling kan skabe nye jobs. Men for at gennemføre det, går det ikke uden pres udenfor Christiansborg, det skal Enhedslisten også bidrage med.

Finansloven
Pernille Skipper fremlagde problemstillinger og mulige krav. Denne del af mødet var fortroligt, men det det er ikke nogen hemmelighed, at Enhedslisten plejer at gå efter velfærdsforbedringer, social tryghed og bedre miljø.

Årsmødeforberedelser
Årsmødet er et 2-dagesmøde og delvis digitalt, derfor kan det være begrænset, hvor meget der kan nås. Der er kommet rigtig mange forslag, og vi kan ikke nå det hele. Der er uenighed om, vi skal behandle vedtægtsændringer. Derfor endte HB med at fremsætte 3 dagsorden forslag.

HB-beretningen har været igennem en meget kort proces, derfor blev det besluttet at give det lidt ekstra tid, så den kommer senere.

Marianne Frederik

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse