VI SKAL KUNNE OVERLEVE ARBEJDSLIVET!

Parallelt med OK21-kampen for ligeløn foregår kampen for en værdig afslutning på arbejdslivet. Denne indsats mod stigende pensionsalder, som de tre største fagforbund har påtaget sig, støtter Enhedslisten op om.

Jette Gottlieb, arbejdsmarkedsordfører

I Enhedslisten har vi i årevis arbejdet for, at det skulle være muligt at få en værdig tilbagetrækning fra arbejdslivet. Vi har haft flere hovedpointer: Vores arbejdsliv udvikler sig meget forskelligt, og med meget forskellig grad af nedslidning. Reglerne for pension skal være baseret på objektive kriterier. Antal år på arbejdsmarkedet er et mere retfærdigt mål end vores fødselsår. Det er vigtigt at have en pensionsalder som rettesnor, men det skal være muligt at forhandle sig til at blive længere på arbejdet, hvis man kan, ligesom det skal være muligt at trække sig tidligere og gradvist, hvis man ikke kan holde til det.

Tidlig pension udhulet fra starten

Spørgsmålet er for alvor kommet på den parlamentariske dagsorden, fordi der er et lidt dramatisk sammenfald af to store begivenheder. For det første er det nu, regeringen skal/vil hæve pensionsalderen med endnu et år. For det andet kan regeringen ikke vente længere med at få fremlagt deres udspil om ‘tidlig pension’.

Begge lovforslag var til førstebehandling 1. december, og det var ikke tilfældigt. Regeringen havde gjort sig umage med timingen, for så kunne de undskylde det ene forslag med det andet. Regeringens linje hed, at vi nok kunne klare et år mere på arbejdsmarkedet, når der samtidig kom en mulighed for at trække sig tidligere tilbage, hvis man havde været mange år på arbejdsmarkedet. De var ikke så præcise til at forklare, at det i bedste fald hed efter 47 år på arbejdsmarkedet. Vores linje var den modsatte: hvad hjælper det at give nogle tusinde mennesker mulighed for at gå på tidligere pension, når man allerede med næste forslag udhuler ordningen med et år.

Værdig afslutning på arbejdslivet

I vores øjne er forhøjelsen af pensionsalderen uansvarlig. Vi ved, at i 2017 havde 59 % af alle ufaglærte og 47 % af de faglærte forladt arbejdsmarkedet, før de fyldte 62 år. Rigtig mange af dem lever et uværdigt liv på sygedagpenge, flexydelse eller kontanthjælp i de sidste år af deres arbejdsliv. Selvom der er indført seniorpension og nu ‘tidlig’ pension, er det kun som et plaster på et åbent benbrud.

Jeg undersøgte det for ti år siden, konkret for tømrere i København. Dengang arbejde kun 20 % fortsat som tømrere, når de var over 60. Flere af dem havde selvfølgelig fået andet – mindre nedslidende – arbejde som for eksempel pedeller, gårdmænd, viceværter eller parkeringsvagter. Men dengang havde man en efterlønsordning, der sikrede, at man kunne trække sig tilbage, inden knæene gav helt efter. Den er nu så udhulet, og der sker så store modregninger i udbetalingerne, at kun meget få stadig har glæde af den.

Heldigvis er der flere og flere, der har fået øjnene op for, hvor uansvarlig en plan det er bare at lade os arbejde længere og længere. De tre største fagforbund og ca. 100 fagforeningsformænd har kastet sig ind i aktioner for at stoppe stigningerne i pensionsalderen.

Det er super vigtigt. For vi kan ikke løse problemet parlamentarisk. Det kan vi kun, hvis presset udefra bliver stærkt nok. #68ermereendnok!