Vi skal væk fra nytteløs klimastøtte

Danmarks reelle reduktion af klimaskadelige stoffer bør ske i Danmark og i danske virksomheder – og den skal kunne dokumenteres, hvis ikke vælgere skal miste tilliden til indsatsen. Det mener Enhedslistens solidaritets- og udviklingsordfører, Christian Juhl.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Tre internationale eksperter vurderer, at over halvdelen af de klimaprojekter, som staten og danske selskaber har investeret i for at reducere CO2-udledninger, er nyttesløse. Der er tale om ca. 1,4 milliarder kr., skriver Politiken.

– Vi kan ikke købe os fra selv at tage konkrete initiativer i Danmark. Det samme gælder alle andre stater og virksomheder i den rige del af verden, påpeger Christian Juhl.

Han understreger samtidig, at klimabistand selvfølgelig kan være nyttig.

– Men klimabistanden skal gives til verdens fattigste lande og på en måde, så der reelt er tale om CO2-reduktioner, som de fattigste lande selv kan dokumentere effekten af. Det skal ikke foregå på et uigennemsigtigt marked, hvor rige lande kan købe sig aflad, i stedet for selv at gennemføre de nødvendige reduktioner.

Ministeren erkender problemerne
Afsløringen af ”klimakomfurer” i Kenya, der blev solgt som klimakreditter, medførte, at Christian Juhl i begyndelsen af februar havde udviklingsministeren i samråd i udenrigsudvalget. Her erkendte ministeren, at det var særdeles problematisk sælge klimakreditter i stedet for selv at sikre konkrete reduktioner i CO2-udledningen.

En række spørgsmål svarede udviklingsministeren dog ikke på – i stedet henviste han til andre fagministre.

– Til det er der blot at sige, at indsatsen for at redde klimaet ikke kan foregå i siloer. Det er vigtigt, at regeringen på tværs af ministerierne får overblik over indsatsen og sørger for, at skandalerne med klimafinansieringerne bliver stoppet, slutter Christian Juhl.