Vi støtter sygeplejerskerne hele vejen

Baggrunden for de kuldsejlede overenskomstforhandlinger er en 52 år gammel reform – tjenestemandsreformen. Med den blev det politisk besluttet, at sygeplejerskerne og andre kvindedominerede fag skal fastholdes på et urimeligt lavt lønniveau. Derfor skal der også en politisk løsning til for at løse konflikten.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Regeringen bør komme på banen og vedkende sig det historiske ansvar for tjenestemandsreformen. Sådan lyder meldingen fra Pernille Skipper.

– Og så skal man sætte sig ned og finde de penge, der skal til for, at alle de kvindedominerede fag kommer på niveau med lignende mandsdominerede fag, siger hun.

Pernille Skipper og Enhedslisten støtter entydigt sygeplejerskerne i konflikten.

– Deres store nej til overenskomsten er et klokkeklart tegn på, at de er villige til at gå meget langt for et opgør med den urimelige og historisk betingede uligeløn, fremhæver hun.

Gør op med lønhierarkiet
Allerede på dagen for sygeplejerskernes nej til mæglingsforslaget taltes der om regeringsindgreb. Et indgreb nu ville dog være utilstedeligt, mener Pernille Skipper.

– Regeringen og et politisk flertal har i mange måneder henvist til den danske model, når de har afvist at gøre noget ved tjenestemandsreformen. Det er ikke nu, de skal i gang med at gribe ind. I stedet skal de gøre op med det lønhierarki fra 1969, som holder de kvindedominerede nede, mener hun.

Det foreslår Enhedslisten

  • Der afsættes fem milliarder til en særlig lavtlønspulje ud over de planlagte lønmidler. Midlerne skal øremærkes til at hæve lønnen for de lavestlønnede og de såkaldte kvindefag, så uligelønnen mærkbart formindskes, men den konkrete udformning foretages af arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med den danske model.
  • Puljen kan bruges til at hæve lønnen for offentligt ansatte, der har den laveste løn – dvs. omkring 270.000 HK’ere, rengøringsassistenter, SOSU’er m.v. – med ca. 21.000 kr. om året, inkl. pension og feriepenge, for en fuldtidsansat udover de planlagte lønstigninger.
  • Puljen kan også bruges ved at give omsorgsfagene en tilsvarende lønstigning, hvilket særligt ville tilgodese pædagoger, sygeplejersker og SOSU’er. Det svarer til en månedlig stigning på ca. 1.750 kr. for en fuldtidsansat, hvis det gives til alle i målgruppen som et særligt tillæg – ud over den almindelige lønstigning.
  • Udmøntningen af midlerne skal ske gennem forhandling mellem arbejdsmarkedets parter, men med den binding, at forhandlingsresultatet skal afspejle intentionen om et markant løft i bunden. Puljen fordeles mellem stat, kommuner og regioner efter en nærmere aftalt model.