Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

Zoom, cykler og nye togbaner er vejen frem

­En ny aftale om infrastruktur skal indgås i efteråret. Trafikordfører Henning Hyllested spår om en sej kamp mod nye motorveje og for grønnere alternativer.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

Jeg ser og hører Henning Hyllested i min stue på Frederiksberg, men egentlig er han i Esbjerg. Pandemien har gjort det nødvendigt at klare meget via digitale tjenester som Zoom, og det er faktisk ét af svarene på, hvordan vi mindsker forureningen fra transportsektoren.

Det vil Enhedslisten

Enhedslisten vil holde regeringen fast på følgende formulering i forståelsespapiret: ”En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det kræver blandt andet investeringer i den kollektive transport og cyklisme.”

Enhedslistens klimaplan fra 2019 giver konkrete bud på, hvordan målet realiseres:

  • 15 mia. kr. afsættes over ti år til at gennemføre anden fase af Togfonden DK.
  • 2 mia. kr. over fem år skal sikre bedre trafik i yderområderne.
  • 1,3 mia. kr. årligt sænker billetpriserne med 30 procent.
  • 1 mia. kr. årligt udvider passagerkapaciteten i busser og tog.
  • 5 mia. kr. over fem år afsættes til en pulje, som kommuner og regioner kan søge cykelprojekter.

– Det er pissesmart og i virkeligheden noget, Enhedslisten har talt om i mange år. At hjemmearbejdspladser kan erstatte meget pendlertrafik. At man ikke behøver fare fra hele landet til København for at holde møder. Corona-tiden har given os syn for sagn, og det skal vi lære af, mener trafikordføreren.

Cykelstier og bedre jernbaner
Zoom er smart, men udgangspunktet for efterårets forhandlinger om infrastruktur forbliver, at vi ofte er nødt til at transportere os. Spørgsmålet er så, hvordan vi gør det bedst.

– Enhedslisten vil satse på kollektiv trafik og cyklisme af hensyn til klimaet og trængselsproblemerne. Derfor kræver vi, at togfonden, som har ligget stille længe, skal fremmes igen. Det indebærer investeringer i nye baner og opgradering af gamle, så vi får den såkaldte timemodel: Via kollektiv trafik skal man kunne nå fra København til Odense på en time, fra Odense til Esbjerg eller Aarhus på en time og fra Aarhus til Aalborg på en time. Det vil gøre togtrafikken konkurrencedygtig med flytrafikken, forklarer Henning.
– Derudover foreslår vi en omfattende plan for cyklisme. Vejdirektoratet har givet os en liste over cykelstiprojekter langs statsveje, og den er lang! Den vil vi afsætte nogle milliarder til at realisere. Desuden vil vi finde penge til at medfinansiere kommunernes cykelstiprojekter.

Til kamp mod asfaltpartierne
Selvom Enhedslistens ønsker fossilbilerne væk fra vejene, bliver det næppe et kernepunkt i efterårets forhandlinger. 
– Realistisk set forbliver der fossile biler på de danske veje i rigtig mange år. Desuden løser man ikke trængselsproblematikken ved at erstatte benzin med el. Her foreslår alle asfaltpartierne så, at vi bare skal bygge flere veje, siger Henning.
Med ”asfaltpartierne” mener han alle borgerlige partier og til dels Socialdemokratiet. Denne brede enighed om at bygge veje gør Enhedslistens kamp sej.
– Vi har de Radikale og SF på vores side, og så har vi regeringen, hvis det lykkes at holde dem fast på forståelsespapiret. Især nye motorveje vil Enhedslisten ikke være med til, for der er klar evidens for, at de fører til flere biler. Spørgsmålet er så, hvordan vi får folk over i den kollektive trafik i stedet, fremhæver Henning og fortsætter:

– Her tror Enhedslisten, at togene skal komme ofte, til tiden og være billigere. Det er udfordrende, for den danske jernbane er i årtier blevet forsømt til fordel for bilisme. Men selvom vejnettet er udbygget igen og igen, har køerne har aldrig været længere. Tydeligvis skal vi altså skifte taktik.