Zoom.us og så videre

Johan Keller, Gladsaxe

Hver gang vi går på nettet og er inde på Microsoft, Google, Facebook, Amazon og flere andre amerikanske IT-platforme, bliver alle vores oplysninger, dvs. indholdet af vores computere, med hjemmeside- og købsvaner, interesseområder, kontaktnet og evt. billederne af os og hvad man kan læse i baggrunden, sendt videre som algoritmer til IT-selskaber: Zoom til Facebook, Skype til Microsoft osv., som bearbejder alle oplysninger. Det har de trænet nu 12-14 år, så de dels kan sælge materialet til diverse annoncører og dels har psykologiske portrætter af hver af os, som de internt praler med er 98-99% sikre mht. hvad vi vil foretage os fremover.

Målet er fuldstændig vished mht. vores handlinger, og vores (fornemmelse af) fri vilje vil snart være suspenderet. Det siger sig selv, at f.eks. NSA og i givet fald PET vil kunne få udleveret, hvad de beder om. Der findes alternativer til dette. Vi, der er på open source-platforme, har let ved at undgå det, men selv jeg har brug for Google en gang i mellem. Men videokonferencer kan køres på jami.org, jit.si og flere andre, som er krypterede og  udenfor denne verden, hvor George Orwels “1984” virker ret gumpetung i sammenligning. Dette er fuldstændig dokumenteret i Soshana Zuboffs ‘Overvågningskapitalismens tidsalder’ fra 2019. Det er den bedst anmeldte bog i verden sidste år.

Men hvorfor benytter Enhedslisten så zoom.us til videomøderne? Jeg har spurgt sekretariatet to gange, men ikke fået svar.

One comment

 1. Kære Johan
  Vi bruger zoom som en kommerciel service til nogle af vores online mødeaktiviteter, fordi det aktuelt er den bedste løsning målt på pris, kvalitet og brugervenlighed.

  I den forbindelse er det vigtigt at skelne mellem “Pay By Data” services, som Facebook, Youtube, Instagram, Twitter etc, hvor brugerne – naivt eller ubevidst – indgår en aftale om at betale med adgang til deres privatliv og så kommercielle services som ex. Google G Suite, Amazon AWS og Microsoft 365. Disse er GDPR-compliant, hvad Zoom også er.

  Vi er opmærksomme på at der har været en række sager omkring Zoom, hvor de har sløses med brugeres data, leveret tracking til Facebook når brugere var logget ind med deres Facobook profil (SSO) og belemret Apple brugere med usikre zoomklienter. Jeg mener dog at Zoom har adresseret diise ting på en troværdig måde, og fx. skiftet til en bredere og kraftigere kryptering. Men vi vurderer selvfølgelig altid forholdet mellem fortrolighed og hvilke teknologier der benyttes.

  Du nævner alternativer, bl.a. Jitsi. Vi har prøvet at køre vores egen instans af jitsi, men konkluderede at teknologien ikke er moden nok til afvikling af større møder og selv ved mindre møder er kvalitet ikke så god som f.eks. Zoom. Derudover er der nogle problemer med browsere der ikke understøttes og firewalling. Dette er ærgerligt da vil kunne integrere jitsi i bl.a. medlemssystemet på en lækker måde. Så hvis teknologien bliver mere moden, får den en chance mere. Men hvis kvalitet og brugervenlighed ikke følger med så får det en negativ effekt.

  Forøvrigt kan jitsi heller ikke levere End to End kryptering, hvis der er mere end to deltagere i et møde. Det ligger i selve teknologien med en videobridge, at der på serverside foregår en dekryptering og efterfølgende kryptering igen. Det er ikke nødvendigvis noget problem hvis serveren er sikret, men det er oversolgt at kalde løsningen fuldt krypteret.

  Jeg beklager du ikke har fået noget svar på dine henvendelser til Landskontoret. De må være strandet et sted på grund af den specielle arbejdssituation vi har været underlagt.

  De bedste hilsner
  Ole Jensen
  IT-ansvarlig, Enhedslistens Landskontor

Comments are closed.