ANMELDELSE: Har mit billede af Israel været bygget på en løgn?

Siden 7. oktober 2023 er mange blevet nødt til at stille sig selv dette spørgsmål. Nu er det nødvendigt at tale om sider af konflikten, som er blevet nedtonet.

Af: Leif Mikkelsen, Enhedslisten Amager Øst, Forlaget Solidaritet og redaktionen af Socialistisk Information

I bogen ”Israel – en mislykket stat, et mislykket samfund” behandler Morten Thing disse løgne i historisk perspektiv. Morten Things bog giver et godt indblik i, hvordan og hvorfor Israel blev formet, og hvad det er nu. Det kan være lærerig læsning for dem, som vil kende Israel fra sider, som sjældent bliver nævnt og ofte glemt og gemt. Bogen beskriver også forfatterens ideologiske rejse. Mange vil måske genkende det romantiske udgangspunkt, som han kom fra, og vil kunne spejle sig i, hvordan dette billede har ændret sig – måske ikke så meget, på grund af hvad Israel er blevet, men snarere på grund af, hvad vi egentlig tør tale om, og hvordan vi er kommet til at opfatte det.

” Jeg er vokset op med en jødisk mor og en selvfølgelig positiv holdning til Israel. Selvfølgelig tog jeg på kibbutzophold, da jeg var 20. Efter 1967 gik det op for mig, at Israel var blevet til, ved at jøderne havde fordrevet landets indbyggere, palæstinenserne. At forstå det medførte en enorm skam i mit sind”.

Udover at beskrive zionismens historie, som er beskrevet mange andre steder, dækker bogen også forhold, som der ikke så ofte bliver kastet lys på. Det gælder forholdene for mizrahi jøder, der har palæstinensisk og mellemøstlig baggrund, og de forbrydelser og den diskrimination denne gruppe er blevet udsat for. Det andet emne, som heller ikke er blevet godt belyst tidligere, er den såkaldte revisionisme, som den russiske, militante og zionistiske aktivist Jabotinsky stod i spidsen for. Han havde som mål for zionismen at udrense arabiske og kristne palæstinensere. Det er denne strømning, som Israels regering må ses som en direkte forlængelse af. På den måde gør bogen os klogere – også på nutiden og den nuværende konflikt, hvor en ny folkefordrivelse – Nakba –  står højt på den israelske regerings dagsorden.

Morten Thing: Israel, et mislykket samfund, en mislykket stat. Solidaritet, 221 sider, 100 kr. https://solidaritet.dk/vare/israel-et-mislykket-samfund-en-mislykket-stat/