OM RØD+GRØN

Enhedslistens online magasin er skrevet af medlemmerne til medlemmerne. Vil du gerne have en tekst med i magasinet, så send den til os sammen med et billede, der kan ledsage teksten. Vi regner med, at du vedlægger et billede, som du har ret til at offentliggøre. Holdninger udtrykt i magasinets tekster er den enkelte forfatters egne holdninger.

Enhedslistens online magasin giver os mulighed for at følge med i hinandens arbejde og for at udveksle synspunkter. Det giver os også mulighed for at følge med i, hvad der foregår rundt omkring i vores organisation – i afdelinger, i regioner, i udvalg og i netværk.

I redaktionen er der glade amatører, der arbejder ulønnet. Du er også meget velkommen i redaktionen. Vi vil gerne have hjælp. Du har mulighed for at deltage i møderne online. Vi plejer at holde møder i Studiestræde, Kbh.

Skriv til redaktionen, hvis du har et indlæg, og hvis du vil deltage i redaktionen: [email protected]

 

Magasinet udgives hver anden måned. Oversigt over møder og deadlines:

Første redaktionsmøde: 16.1.            12.3.                7.5.              9.7.             10.9.

Andet redaktionsmøde: 13.2.              9.4.              11.6.             13.8.            15.10

Sidste frist:                        23.2.             19.4.             21.6.              23.8.         25.10.

Udgivelsesdato:               5.3.              1.5.                2.7.               3.9.              5.11.

God fornøjelse med læsningen!

Venlig hilsen redaktionen