Now the people

Enhedslisten har tilsluttet sig den fælles valgplatform ’Now the people’ frem mod EU-parlamentsvalget sammen med en række lang række andre progressive rød-grønne partier. På mødet, der blev afholdt d. 17. november i Paris deltog nuværende medlem af EU-parlamentet Nikolaj Villumsen, spidskandidat til det kommende valg Per Clausen og politisk ordfører Pelle Dragsted.

Af: Af Lole Møller, Rød+Grøns redaktion

Deltagende partier

• Vänsterpartiet, Sverige
• La France Insoumise, Frankrig
• Vasemmistoliitto, Finland
• Bloco de Esguerda, Portugal
• Podemos, Spanien
• Razem fra Polen.
• Možemo fra Kroatien.
• Dei Link fra Luxembourg.
• EH Bildu fra Baskerlandet.
• Bloque Nacionalista Galego fra Galicien.
• Esquerra Republicana de Catalunya fra Katalonien.

På mødet i november enedes man om et fælles udspil til valget til Europa-Parlamentet i juni måned 2024. Heri slås det fast, at der er brug for en stærkt kæmpende venstrefløj, der ikke går på kompromis med egne idealer, men kæmper for et opgør med årtiers neoliberal politik.

Der er en anden vej

I udtalelsen sættes der fokus på, at der er en anden vej – et alternativt projekt – hvor venstrefløjen kæmper for økonomisk og social retfærdighed, og hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs og velstanden omfordeles. Hvor den globale opvarmning bekæmpes, naturen beskyttes og arbejderklassen støttes i den nødvendige omstilling. Et projekt, hvor de offentlige tjenester beskyttes mod konkurrence og markedets logik. Et projekt, hvor feminisme og kampen for lighed mod patriarkatet gennemsyrer samfundet.

Pelle Dragsted udtaler i den forbindelse bl.a., at man med udspillet sender et tydeligt håb ud i Europa til alle, der ønsker klimahandling og et mere fair arbejdsmarked.

Det konstateres videre, at EU er ramt af en social krise, som er blevet uddybet af de seneste års eksplosivt stigende priser. Den er blevet yderligere uddybet som følge af en politik, der har bygget på fattiggørelse af store grupper og mere privatisering. Uligheden er vokset. Multinationale virksomheders interesser er blevet tilgodeset på bekostning af befolkningens og arbejdernes interesser. Samtidig er de klimatiske forandringer blevet mere synlige i form af oversvømmelser, tørke og brande.

Der peges på, at der er brug for en politik, der ændrer systemet radikalt. Fattigdommen skal stoppes, den offentlige sektor skal styrkes, og der skal gennemføres en økologisk omstilling, og forurenerne skal stilles til ansvar for deres miljøødelæggelser.

Nikolaj Villumsen påpeger, at det i den forgangne periode er lykkedes at sikre markante forbedringer for klimaet og lønmodtagerne og trække anden lovgivning i den rigtige retning på trods af en stærk højrefløj.

Styrket højrefløj

Det konstateres imidlertid også, at den førte politik har været med til at brolægge vejen for det yderste højres ideer og hadtale. I et voksende antal lande er det yderste højre i regering eller på dørtrinnet til magten. Det har dramatiske konsekvenser for retssikkerheden, for pressefriheden og demokratiske rettigheder for kvinder, LBGTQia+-miljøet og mennesker med handicap. Der er brug for solidaritet med indvandrere og flygtninge, der er fortrukne skydeskiver for højrefløjens had. Det bør sætte venstrefløjen i alarmberedskab, så der ikke efterlades nogen som helst plads til fascismen, uanset i hvilken form den viser sig.

”Hvis vi skal forhindre den yderste højrefløj i at få magten sammen med den konservative gruppe i EU-parlamentet, kræver det samarbejde med andre gode socialister i Europa. Her fik vi en god start på valgkampen med et vigtigt og konstruktivt møde i Paris”, fremhæver Per Clausen.

Verdens brændpunkter

Det fastslås, at tiden kalder på håndhævelse af international lov, som ses undermineret i de nuværende konflikter.

Ruslands uacceptable aggression over for Ukraine viser, at fred og respekt for international lov aldrig kan betragtes som givet. De russiske tropper må trækkes tilbage fra Ukraine, og EU skal være med til at sikre, at international lov overholdes, ligesom der må afsættes midler til at genopbygge landet.

Det påpeges, at den illegale besættelse af Palæstina har varet i årtier, hvor der helt åbenlyst er blevet set bort fra international lov og set stort på utallige FN-resolutioner. Efter Hamas’ forfærdelige angreb d.7. oktober har volden eskaleret med Israels vilkårlige bombning af Gaza. Tusindvis af mennesker er blevet dræbt. Ethvert liv er værdifuldt, og vi vil uden ophør kæmpe for en øjeblikkelig våbenhvile, løsladelse af gidsler og stop for blokaden. Der er tale om krigsforbrydelser, når mennesker frarøves adgang til vand, mad og elektricitet. Derefter må der etableres en varig fred, arbejdes for en to-statsløsning, der garanterer både israelernes og palæstinensernes sikkerhed.

Per Clausen understreger, at i en farlig verden med Putin og krig i Mellemøsten er det nødvendigt at der stås vagt om international ret og at mennesker på flugt fra krig og undertrykkelse hjælpes. Derfor har Europa brug for en styrket venstrefløj, som arbejder for international solidaritet, menneskerettigheder og respekt for international lov. Det er et job jeg mener Now the People er de helt rigtige til.

Europa for de mange – ikke for de få

Erklæringen slutter med at tilkendegive en tro på, at en anden vej er mulig i samarbejde med fagforeninger, NGOer og sociale bevægelser.  Der skal tales med en klar stemme: arbejdernes stemme og der skal gives stemme til alle, der kæmper for planeten. Vi vil kæmpe sammen for et Europa for de mange – ikke for de få.