Territorialforsvar, hummus og Nej til atomvåben: Til Freds- og sikkerhedspolitisk seminar i Enhedslisten

Det var en god dag til freds- og sikkerhedspolitisk seminar i Vejle, hvor ca 50 medlemmer fra hele landet var samlet. Planen var både at blive klogere, diskutere og arbejde med forslag til udbygningen af vores politik og aktivisme.

Af: Af Eva Flyvholm
Farlig oprustning

Oprustningen i verden er eksploderet, og aldrig har der været brugt så mange penge på våben og militær. En farlig udvikling der blev spændende skitseret af oplægsholder Morten Hammeken fra verdenspressen.com

Han fremhævede især den risiko, der lurer i eskalering af konflikt mellem USA og Kina, og at Danmark bliver involveret i det. Mortens pointe var ikke, at man aldrig måtte bruge penge på våben. Han støtter våbenleverancerne til Ukraine og rejste en skarp kritik af Putin. Men det er den uendelige oprustning overalt, der er farlig. 

Der var bred enighed om, at oprustning er noget skidt. Men der var diskussion om fx våbenleverancerne, som nogle var imod. Målet for seminaret var heller ikke at blive enige om alt, men både at kunne diskutere og samtidig finde frem til det, der forener os. 

Kampen mod Atomvåben 

En helt central fælles dagsorden for venstrefløjen er kampen mod Atomvåben. Her fortalte  vores udenrigsordfører Trine Pertou Mach om vores fælles arbejde med de øvrige venstrefløjspartier for et atomvåbenfrit Norden, og om vores arbejde for at få Danmark til at tiltræde FNs konvention, der forbyder atomvåben. Sindssygt vigtigt arbejde, der er svært at få lydhørhed for hos regeringerne, men helt oplagt at kæmpe for sammen med den nordiske venstrefløj. 

Inspiration fra Norge 

Vi havde også oplæg af Tobias Drevland Lund, der er medlem af det norske storting for vores venner i Rødt. Han fortalte, hvordan de i Rødt havde haft store debatter dels om våben til Ukraine – som de først havde stemt nej til, men nu besluttet at støtte, dels norsk NATO-medlemskab,  som de var imod. Han fortalte også, hvordan de gerne ville udbygge det norske territorialforsvar fx flåden, men ikke ønsker F-35 kampflyet, der er mere egnet til angrebskrige. Her er link til Rødts forsvarspolitik hvis man vil læse mere: Rødt (roedt.no)

Så var der frokost hvor alle hjalp til med at lave madder, og undertegnede havde forproduceret ca 3 kg hummus. Nogle gange er venstrefløjen jo præcis som andres fordomme om os 🙂 

Gruppe-arbejde 

Vi opdelte os i grupper og diskuterede både politiske indspark til det videre arbejde og konkrete mere aktivistiske ting. Her er den korte opsamling: 

  • Sikkerhedsarkitektur: Samarbejde med venstrefløjen i Norden om struktur. Vigtigt at koble til klimakampen, og centralt at arbejde med fælles sikkerhed i et FN-spor
  • Atomvåbenfri og nej til baser. Oplysning om Atomkrigens konsekvenser. Fremhæve konsekvenser af at have en US-base i sit nærområde.
  • Gaza: Aktioner med bedsteforældre for børnene i Gaza. Manifestationer i hele landet evt samtidig med forslag i Folketinget. Fokus på børnene og våbenhvile.
  • Territorialforsvar: Forsvar, ikke angreb, med fokus på eget territorium. Indførelse af samfundsværnepligt med mere civilt sigte. Forebyggelse fx cybersikkerhed og udviklingsbistand.
  • Skabe folkelig modstand mod baseaftalen med USA. Forberede delegeretkonference om alternativ sikkerhedspolitik til Danmark i NATO og EU efter opgivelse af forsvarsforbeholdet. Debat om trusselsbilledet, ikkevolds forsvar, freds-og konfliktforskning, konfliktløsningskorps, nordisk konfliktløsnings-forbund. Civilt forsvar af Arktis. Styrkelse af det civile beredskab.