Tillidsvalgte uden for Enhedslisten?

Der er mange af Enhedslistens medlemmer, der er aktive og tillidsvalgte rundt omkring i bevægelserne. Det kunne være i fagbevægelsen, elevbevægelsen, klimabevægelsen eller noget helt fjerde. Lad os udveksle erfaringer

Af: Af Jakob Mathiassen - Faglig Organisation i Enhedslisten

Tillidshverv uden for organisationen

Tillidshvervstype:
o Fagligt tillidshverv
o Arbejdsmiljø organisation
o Studierelateret tillidshverv
o Almen- og privat lejerforening
o Andelsboligforening
o Patient- og pårørendeorganisation
o Ejerboligforening
o Forældrebestyrelser
o Klima- og miljøorganisation

På landskontoret vil vi gerne arbejde for at de tillidsvalgte i bevægelserne bliver involveret, når Enhedslisten formulerer politik på deres område. Det kunne være at vi involverer de tillidsvalgte i byggeriet, når Enhedslisten formulerer politik på asbest-området, eller at vi involverer de tillidsvalgte i klimabevægelserne, når Enhedslisten formulerer en klima-politik.

Derfor har vi oprettet en ny funktion i medlemssystemet, hvor du kan registrere et tillidshverv på en lang række områder uden for Enhedslisten. Du finder denne funktion ved at logge ind på mit.enhedlisten.dk og trykke rediger profil. Husk at trykke gem til sidst.

Har du problemer med at logge ind, så følg denne guide.

Nu sidder du måske og tænker, at du godt nok er meget aktiv i for eksempel stilladsklubben, men at du ikke er formelt valgt til noget, og at du også gerne vil involveres. Det skal du naturligvis have mulighed for, og der er ingen grænser for hvilke tillidshverv du må registrere. Fanebærer, festarrangør eller fast aktivist, godtages også 🙂

Hjælp os med at involvere dig i dine kampe

På landskontoret vil vi meget gerne arbejde for, at de flere medlemmer bliver involveret, når Enhedslisten formulerer politik på deres arbejdsområde. Det er derfor vi har udbygget medlemssystemet, så du kan registrere mere om dig selv, særligt dine faglige tilhørsforhold.

Selvom det kun er knapt 2000 af Enhedslistens medlemmer der har grebet chancen for at blive involveret, og har opdateret deres informationer i medlemssystemet, så har vi faktisk allerede involveret rigtigt mange af jer i den seneste tid, og det er vores ambition at involvere mange flere af jer i fremtiden.