Grøn omstilling af en kolonihaveforening

Virkelige samfundsændringer sker ikke blot gennem parlamentarisk arbejde. Vore parlamentarikere laver et godt arbejde, men uden et folkeligt pres og inspiration fra bevægelser, kan de ikke presse reelle forandringer igennem. Det er historien om, hvad 3 EL-medlemmer i en kolonihaveforening har opnået på 2 år et godt eksempel på

Af: Af Lisbet Fløe, Allan Skou og Thorvald Jepsen

Haveforeningen Langmarken i Horsens har 100 medlemmer. Foreningen har gennem de sidste 3 årtier ændret sig i negativ retning: større huse, højere hække, urtehaver erstattet med golde græsplæner samt færre fællesaktiviteter.

For 2 år siden syntes vi og en række andre havefolk, at det skulle vi ændre på – og så gik vi i gang med at gøre haveforeningen til en grøn, biodivers kile i byen. Vi startede med vore interne regler for at fjerne dem, der modarbejder biodiversitet og bæredygtighed. Tidligere skulle hække klippes to gange om året. Vi foreslog afskaffelse af juniklipningen for ikke at forstyrre ynglende fugle og andet dyreliv. Der var en regel om, at naturhaver var forbudt. Vi foreslog den erstattet af det modsatte: biodiversitetsbede er tilladt.Vi foreslog, at vi ikke ville bruge engangsservice i vores fælleshus, og at vi kun har økologiske drikke- og fødevarer ved vore arrangementer. For at skabe mere åbenhed omkring beslutninger, foreslog vi at holde åbne bestyrelsesmøder, som alle aktive kunne deltage i.

Ved en generalforsamling i 2022 blev alle forslag enstemmigt vedtaget!

Et mylder af initiativer

Sæsonen startede i marts, hvor vi mødtes til et fællesarrangement. Der blev uddelte poser med biodiverse blomsterfrø, og der var et oplæg om kvashegn. Derefter gik vi i gang med at bygge et kvashegn rundt omkring vores renovationsplads. Kvashegnet er siden flittigt blevet brugt af haveejerne. Haveaffald er en bæredygtig ressource, som gerne skal blive i haveforeningen.

I april og maj tog vi på inspirationsture til Grobund, Friland og Økologiens Have. Tidligere har æstetikken handlet om tætklippede plæner og lige, lugede rækker af blomster og grøntsager. Vi vil inspireres til at gøre det anderledes, – at se det smukke i det skæve og i mangfoldigheden.

Sommeren startede med at vi åbnede GenBrugsen, som er vores eget genbrugsmarked. Hvis haveejere har brugbare ting, som de ikke mere skal bruge, stilles det i GenBrugsen. Andre kan så hente tingene, så de får et nyt liv i stedet for at blive til affald. Vi tilplantede fælleshaven med biodiverse frø. Det var lidt sent, men der kom alligevel godt gang i den vilde have. Næste år forventer vi i et blomsterhav til glæde for insekter og sommerfugle. I juli holdt vi en cafeeftermiddag, hvor man kunne deltage i workshops i blomsterbinding og pileflet. En hyggelig dag, hvor vi var kreative med naturens egne produkter. Vi lavede senere en vandretur i naturreservatet Nørrestrand og et musikarrangement. I september blev vores fælleshus til et mosteri.

Bæredygtighed handler også om samvær og fællesskab.