ANMELDELSE: Hvorfor stiger uligheden?

Birthe Larsen, lektor på CBS, har skrevet en vigtig og aktuel lille bog om ulighed. Bogen handler i første række om økonomisk ulighed dvs. indkomst og formue. Men hun fremhæver også mange andre former for ulighed og konstaterer, at andre former for ulighed hænger sammen med den økonomiske.

Af: Søren Klostergaard, medlem af Enhedslistens Politiske Økonomiske udvalg

Birthe Larsen kommer fra vanskelige vilkår i Jylland. Hendes egne oplevelser om ulighedens mange ansigter har helt sikkert været medvirkende til et stort engagement i spørgsmålet, og hendes dybe erfaring skinner igennem mange steder i teksten, hvor pointerne er illustreret med selvoplevede historier.

Bogen er lille af størrelse, men stor af indhold. Bogen er fyldt med både overordnede, detaljerede og aktuelle fakta, analyser og beskrivelser.

Uligheden vokser

Når vi taler om økonomisk ulighed, hører tal selvfølgelig med, herunder også den forkætrede Gini-koefficient. Den målestok for ulighed kan selvfølgelig kritiseres, netop fordi det er et samlet tal og udelader en masse detaljer.

Det er værd at bemærke, at uligheden målt Gini-koefficienten de sidste 35 år er steget fra 0,22 til 0,30, hvor 0 er fuldstændig lighed og 1 er et udtryk for at 1 person ejer eller tjener alt i et land. Uanset målestokkens mangler, er det en alvorlig ændring i negativ retning, hvis lighed er en målsætning.

Birthe Larsen beskriver, hvordan børn og unge, der kommer fra hjem med ringere forudsætninger, hvad angår økonomi og forældres uddannelse og fra en anden kultur og et hjem med et andet sprog end dansk, etc., er udsat for mange forskellige benspænd. De giver dårligere chancer for at klare sig i uddannelsessystemet og senere i livet.

Ulighed arves således fra generation til generation. Hun påviser også, at den sociale mobilitet fra generation til generation ikke er forbedret de senere år, modsat hvad de fleste tror.

Øget ulighed som straf

Birthe Larsen beskriver også mulighederne for at mindske uligheden, herunder gennem beskatning. Skattesystemet har været mere progressivt, forstået som, at ”de stærkeste skuldre bærer mest”. Hun påviser, at progressionen er aftaget gennem mange år, hvilket har ført til stigende ulighed.

Nogle mener, at uligheden fremmer produktion og velstand, og begrunder det med, at det giver ”lyst til at arbejde mere”. Men der er ingen tegn på, at øget ulighed fører til øget vækst velstand i samfundet som helhed.

Hun kommer også ind på, hvordan den såkaldte arbejdsudbudspolitik har indeholdt mange forskellige stramninger og nedskæringer i arbejdsløshedsunderstøttelse og sociale ydelser. Nogle kom i arbejde og tjente mere, men der var mange, der ikke kunne komme i arbejde, og de fik dårligere levevilkår. Det øger uligheden.

Som hun siger: ”Hvornår er det blevet en hovedopgave for velfærdsstaten at straffe dem, som ikke er født med de samme evner som andre og det samme psykiske og fysiske helbred?”

En god bog

Alt i alt: En god og nyttig bog, fyldt med fakta analyser – og præget af personligt engagement.

Jeg kan kun give bogen min varmeste anbefaling.

Birthe Larsen: Hvorfor stiger uligheden – og hvad gør vi ved det. Informations Forlag 2023, 79 sider. 49,95 kr.

Birthe Larsen er lektor på CBS, Økonomisk Institut. Hun har mastergrad fra London School of Economics og Ph.d.-grad fra Københavns Universitet