Kan økologiske landbrugsfonde sikre mulden på danske hænder?

Store udenlandske kapitalfonde står på spring for at opkøbe landbrugsjord. De har penge nok i modsætning til de unge landmænd, der ikke kan hæfte for mange millioner.

Af: Af Rasmus Vestergaard Madsen, Økologisk landmand, folketingskandidat og bestyrelsesmedlem i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

Ikke siden 90’erne har det reelt været på tale at oprette en statslig jordbrugerfond, som skal opkøbe landbrug og forpagte dem ud til unge landmænd. Enhedslisten har utallige gange stillet forslag herom, uden held. For faren lurer derude. Store energiselskaber, rige pengemænd og multinationale selskaber har nemlig øjnene stift rettet på den danske muld. Men nu er en ny bevægelse ved at vokse frem.

Spiralen fortsætter og pengestærke kræfter står klar

Antallet af landbrug i Danmark er i frit fald. I 50’erne var der 200.000 familielandbrug. Nu er der 7500 fuldtidslandbrug tilbage. De fleste er store specialiserede industriproduktioner af svinekød eller mælk. 50% af de danske landmænd går på pension inden 2030 og med gårde der koster 30-130 mio, har unge landmænd som mig selv ikke en chance. Samtidig ser vi, hvordan udenlandske kapitalfonde køber op af den danske muld. De ejer allerede 40.000 ha i Danmark. Dette tal kan hurtigt stige, når de gråhårede landmænd skal sælge gården. Dansk jord er nemlig en god investering i en verden, hvor klimaforandringerne allerede nu omdanner store dele af verdens landbrugsjord til ørken.

Vi vil ikke bare se til

I 2013 startede lokale ildsjæle på Samsø den første økologiske jordbrugsfond, der i dag ejer 3 gårde som drives af unge landmænd. Siden er Andelsgårde, Bornholms Økojord og Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, kommet til. De har alle til formål at sikre mulden bliver på danske hænder og give unge landmænd mulighed for at dyrke sunde lokale og økologiske fødevarer uden store gældsbyrder til bank og realkredit.

Jordbrugsfonde er blevet lokale ildsjæles modsvar til Christiansborgs bovlamme tilgang til, at ejerskabet over vores fælles jord er ved at forsvinde ud af landet. Her er man gået sammen og har skabt grønne fællesskaber, som modsvar til den spekulation, liberalisering og stordrift. Og samtidig skabt mulighed for, at det store flertal af danskerne, som ikke længere har berøring med landbruget, kan være med til at sikre at den danske muld bliver på danske hænder.

Jordbevægelse skabe håb og pres

At en stor del af de danske landmænd er på vej på pension åbner en stor mulighed for, at vi i fællesskab, gennem fondene, kan købe og overtage jorden for næsen af kapitalfondene. Vi kan sikre lokalsamfundenes unge adgang til at drive landbrug og samtidig undgå at endnu flere områder bliver plastret til med golde hvedemarker og store industrielle svinefabrikker.

De økologiske landbrugsfonde har allerede nu vist en levedygtig model, som både bæredygtigt og socialt, kan fastholde og udvikle livet i landdistrikterne, sikre fælles ejerskab og skabe sunde og økologiske fødevarer. I Enhedslisten vil vi fortsat presse på for også at få skabt en statslig jordbrugerfond, som en central del af en jordreform, der skal tegne stregerne på et nyt grønt Danmarkskort, hvor der bliver skabt plads til mere skov, mere natur og stoppet ødelæggelserne vores havmiljø. Men indtil Christiansborg vågner op, må vi give den nye jordbevægelse alt den luft under vingerne, vi kan.