Der er brug for en grøn genstart

Når vi kommer ud på den anden side af coronakrisen, er der brug for, at vi får sat gang i økonomien og sikrer, at der er nok arbejde til alle. Men det er ekstremt vigtigt for Enhedslisten, at det ikke sker på en måde, hvor man bare tilgodeser de store virksomheder og bankerne.

Jon Burgwald, Rød+Grøn

Danmark står i en anden situation end for bare et par måneder siden. Arbejdsløsheden er kraftigt voksende, folk er pressede på økonomien og den danske stat har brugt op til flere hundrede milliarder på at holde hånden under samfundet.

Flere og flere siger, at vi bliver nødt til at udskyde klimaindsatsen. Det tog ikke længe for Morten Messerschmidt og DF at løbe fra 70 procent-målsætningen. Landbruget, transportbranchen og luftfarten har straks været ude og sige, at det her må betyde, at den grønne omstilling skal sættes på pause, og at de i hvert fald ikke skal udsættes for krav. Venstre vil fremrykke milliardinvesteringer i flere motorveje.

Varmepumper og havmølleparker
Pudsigt nok er det de samme brancher og partier, som også før corona-pandemien (og før det grønne flertal) i årtier har gjort alt, hvad de kunne for at undgå grønne krav. Men det må og kan ikke være et svar på krisen, at vi svigter de kommende generationer. Tværtimod skal vi målrette investeringerne og hjælpepakkerne, så de direkte bidrager til den grønne omstilling for helt almindelige danskere, både i det offentlige og i erhvervslivet. 

Enhedslisten har fremsat en række forslag til, hvordan det kan gøres.

Den individuelle opvarmning: I dag er mange danske hjem varmet op med olie- og gasfyr. De udleder hvert eneste år 1,5 millioner tons CO2. Det svarer cirka til lidt under en fjerdedel af alle personbiler i Danmark. Varmepumper er et grønt alternativ, der bruger strøm til at varme luft eller vand op. De er billigere i drift, men for rigtig mange er det for stor en investering at installere en. Derfor foreslår Enhedslisten, at der bliver givet direkte økonomisk støtte på op til 20.000 kr., og at man skal kunne tage statsgaranteret lån til resten.

Med energiaftalen fra 2018 blev det besluttet, at der skal bygges tre havmølleparker i Danmark frem mod 2030. Men det er både alt for lidt og går alt for langsomt. I takt med, at vores biler skal køre på el i stedet for benzin, og vi skal stoppe med at brænde biomasse af, er der brug for endnu flere havmøller. Derfor vil Enhedslisten allerede nu begynde etableringen af de tre første havmølleparker – og så skal der bygges tre mere over de næste ti år.

Fjern loftet for grønne investeringer
Som et tredje initiativ skal vi undtage grønne investeringer fra anlægsloftet, som kommunerne længe har været underlagt. Loftet betyder, at kommunerne ikke må bruge de penge, som de ellers har sparet op. Enhedslisten vil fjerne loftet for grønne investeringer, så kommunerne kan komme i gang med at sætte solceller op og energirenovere vores plejehjem, skoler og børnehaver.

Renovér de almene boliger: Der er i Landsbyggefonden over 450 godkendte renoveringsprojekter, som er fuldt finansieret af de almene boligselskaber selv, men som står i kø og venter på at kunne komme i gang. Det skyldes, at der politisk hvert år sættes en ramme for, hvor mange af Landsbyggefondens penge, der kan komme ud at arbejde. Projekterne har et samlet finansieringsbehov på over 18 milliarder kroner, og der er ingen grund til ikke at sætte dem i gang.

Læs hele vores plan for en grøn genstart her.