Annoncer og meddelelser

Visionær debat om nordisk socialisme
Nordisk socialisme” er titlen på en ny bog af Pelle Dragsted, debattør og tidl. MF. Her argumenterer han for, at kimene til en ny demokratisk socialisme allerede findes i de nordiske velfærdssamfund og i vores erfaringer fra andelsbevægelsen, kooperationen og vores fællesejede offentlige sektor.

Mød Pelle Dragsted til debat:

18. maj kl. 19.00-21.30. Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, København – gennem porten, til venstre i gården. Kommentar: Holger K Nielsen, tidl. formand for SF.

19. maj kl. 19.00-21.30. Hillerødsholmskolen, Hillerødsholmsallé 2, Hillerød. – kantinen. Kommentar: Per Clausen, byrådsmedlem Ø.

20. maj kl. 19.00-21.30. Byens Hus, Stændertorvet 1, Roskilde. Kommentar: Finn Sørensen, tidl. folketingsmedlem Ø.

De fysiske møder kan være med begrænset deltagertal eller blive aflyst. Derfor tilmelding: [email protected] Det er også muligt at deltage på zoom. Kontakt for et link: [email protected] – angiv mødet.
Arrangementerne vil blive optaget og optagelserne offentliggjort. Tilmelding og Zoom-links fra 4. maj.

Arrangør: Enhedslistens afdelinger på Nørrebro, Aalborg, Hillerød og Roskilde samt Politisk Økonomisk Udvalg

Ledige job på Christiansborg
Fra starten af maj kan du finde nye stillingsopslag på organisationshjemmesiden vores.enhedslisten.dk. Vi forventer at opslå to lederstillinger og job på Christiansborg-sekretariatets økonomikontor til besættelse 1. august eller snarest muligt.

Er du det nye medlem af Danmarks Radios bestyrelse?
Enhedslisten skal finde et nyt medlem til Danmarks Radios bestyrelse for perioden frem til 31. december 2022. Bestyrelsen står for det overordnede økonomiske og programmæssige ansvar for DR, der er Danmarks største kulturinstitution med et budget på ca. 3 mia. kr. og over 2.500 ansatte. Bestyrelsen har 11 medlemmer, herunder 1 fra hvert af de 6 største partier i Folketinget, og mødes 5-8 gange om året. Bestyrelsesarbejdet kræver en del forberedelse og giver et vederlag på ca. 100.000 kr. Enhedslistens medlem betaler partiskat efter de sædvanlige regler.

Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd, kommunalbestyrelser eller Europa-Parlamentet kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Arbejdet i DR’s bestyrelse kræver at du:

– har konkret erfaring med bestyrelsesarbejde fra en selvejende institution, en interesseorganisation el.lign.

– har interesse for medie- og kulturpolitik

– har interesse og sans for økonomi og ledelse

– har politisk flair og kender Enhedslistens mediepolitiske synspunkter

– er indstillet på tæt samarbejde med Enhedslistens kultur- og medieordfører.

Send din ansøgning til sekretariatsleder Pia Boisen [email protected] mærket ”DR” senest 7. maj kl. 12. Enhedslistens forretningsudvalg indstiller en til posten inden pinse.

Kom med på Enhedslistens Sommerlejr!
Uge 27 eller 28 på Faxehus Efterskole.

Vi byder på en lille uge med spændende workshops, børne- og familievenlige aktiviteter og hygge. Programmet vil byde på et dagligt tag-selv-bord af politisk indhold samt mere sociale aktiviteter. Kompetente børnepassere vil hver dag stå for en række spændende aktiviteter for alle børn over 3 år. Der vil dog også være masser af tid til afslapning, badning og socialt samvær.

Tilmelding foregår på mit.enhedslisten.dk

Nyt fra Hovedbestyrelsen
Husk, at man kan finde hovedbestyrelsens dagsordener og referater på mit.enhedslisten. Man kan i øvrigt melde sig som gæst til HB-møderne.

Rød+Grøn søger skribenter
Har du lyst til at bidrage med artikler til rg.enhedslisten.dk og magasinet Rød+Grøn? Så send en mail til [email protected], hvor du fortæller lidt om de områder, du særligt interesserer dig for. Du må også meget gerne medsende et eksempel på noget, du har skrevet.