Fælles offensiv for klima og social retfærdighed

I slutningen af august lyder startskuddet til en bred partioffensiv, der skal sikre et godt resultat for Enhedslisten ved kommune- og regionsvalget den 16. november.

Finn Sørensen, medlem af hovedbestyrelsen

Årsmødet 2020 besluttede, at der i begyndelsen af 2021 skulle gennemføres en bred partikampagne for at styrke billedet af Enhedslisten i den brede befolkning, som partiet der konsekvent kæmper for grøn omstilling og social retfærdighed.

Hovedbestyrelsen har besluttet at udsætte kampagnen til efter sommerferien 2021 og at den skal tænkes sammen med mobiliseringen af partiet op til kommune- og regionsvalget den 16. november.

Hovedbestyrelsens plan er, at vi går ud i en koordineret partioffensiv, der består af tre elementer:

  • Den 21.-22. august afholdes der ”kickoff-weekend” for den kommunale og regionale valgkamp i form af et stort træf for kandidater og aktivister.
  • Op til den weekend afholder folketingsgruppen sit sommergruppemøde og sætter fokus på nogle få centrale finanslovskrav, der relaterer sig til fire hovedtemaer.
  • Samtidig starter en fælles kampagne for hvervning af nye medlemmer og en økonomisk indsamling. Materialerne hertil vil være klar i midten af august.

Der er således ikke tale om to på hinanden følgende kampagner, som oprindelig tænkt i arbejdsplanen fra årsmødet 2020, men om én samlet, fælles offensiv, hvor alle led og niveauer i partiet spiller sammen for at sikre et godt resultat ved kommune- og regionsvalget.

Det politiske indhold vil være de overordnede temaer for kommune- og regionsvalget, som hovedbestyrelsen fastlagde i efteråret 2020: Grøn omstilling, velfærd, lighed og demokratisk ejerskab.

Budskabet vil være, at hvis man vil styrke kampen for grøn omstilling og social retfærdighed, så er det ikke nok at sætte et kryds ved valget. Det er også nødvendigt at være politisk aktiv, melde sig ind i Enhedslisten og deltage i vores arbejde for at styrke de folkelige bevægelser, der kan ændre på styrkeforholdene.