Det bliver et hedt efterår

Hovedbestyrelsens første møde efter sommerferien blev endnu engang holdt digitalt for at begrænse coronasmitten. Det gjorde dog ikke mødet mindre spændende, da Pernille Skipper lagde op til diskussion af efterårets kampe.

Vi er udfordret af, at coronakrisen begrænser bevægelsernes aktivitet på gader og stræder, men mange er heldigvis rigtig gode til at finde alternative muligheder for presse på for grønne og solidariske forandringer. De store slagsmål i efteråret kommer i høj grad til at handle om finansloven for 2021, klimaforhandlingerne om de store CO2-tunge områder landbrug og transport – og endelig regeringens bebudede stigninger (som en del af velfærdsforliget fra 2006) i den generelle pensionsalder. Derudover følger hovedbestyrelsen selvfølgelig både den sundhedsmæssige og økonomiske krise nøje og særligt den stigende arbejdsløshed.

Årsmødets afvikling
Årsmøde 2020 vil blive afholdt digitalt, hvor de delegerede fra afdelingerne mødes 10 steder rundt i landet. Dette har hovedbestyrelsen valgt, bl.a. så udsatte medlemmer kan deltage, men også fordi der er en række opgaver for årsmødet, som et flertal har vurderet ikke kan udskydes yderligere.

Vi håber, at I vil tage godt imod dette ”særlige” årsmøde. Ingen af os har prøvet det før, men det er desværre den eneste mulighed i den givne situation. I kommer selvfølgelig til at høre mere herom.

Partiskatteregler for kommunal- og regionsvalgte
Ude i afdelingerne er man så små begyndt at finde kandidaterne til de lokale valgkampe i 2021. Derfor har hovedbestyrelsen også revideret vores fælles partiskatteregler på baggrund af de erfaringer, vi har gjort. Reglerne er derfor blevet både tydeliggjort, mens også gjort mere fleksible. De nye partiskatteregler vil blive sendt ud til afdelingerne og kan ellers rekvireres på landskontoret.

Rasmus Vestergaard Madsen

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse