Forandringer I Enhedslisten – ungdommens svar

Enhedslisten er i disse dage i gang med en debat om partiets udvikling, og hvilken retning partiet skal gå i det nye årti. Vi har i Socialistisk Ungdomsfront selv gang i at kigge vores organisation efter i sømmene og er blevet bedt om at give vores besyv med i forhold til udviklingen i Enhedslisten.

SUFs ledelse

Vores analyse af de problemer, som Enhedslisten står overfor, og vores bud på eventuelle løsninger, flugter i store træk med vores analyse af de problemer, vi har i SUF og de løsninger, vi ser hos os selv.

Vær med til at styrke SUF

SUF vender efter 19 år enhver sten for at finde ud af, hvordan vi går ind i det nye årti med fornyet energi. Har du en god ide til, hvordan vi i SUF kan blive bedre til at mobilisere ungdommen til kampen for en bedre verden? Det kan være alt: ændringer i arbejdsgange, navn, kultur, kampagner eller andet.

Vi vil gerne bringe forslag fra folk i alle aldre – om I er medlemmer af SUF eller ej – i næste udgave af vores medlemsblad. Vi forbeholder os retten til at frasortere indlæg, alt efter hvor mange der kommer, eller hvis de er stærkt polemiske. I har indtil den 22. februar til at sende dem ind til [email protected] og op til 2500 tegn per indlæg. Vi glæder os til at høre fra jer!

Et åbent parti
Samtidigt må vi se i øjnene, at vi ved sidste folketingsvalg tabte ca. halvdelen af vores støtter i landdistrikterne.

Men det er ikke alt sammen noget skidt! Enhedslisten har mere end nogensinde før en position, som gør os i stand til at påvirke en socialdemokratisk regering i en positiv retning, og aldrig har vores mulighed for at opbygge et politisk projekt, der adskiller sig og bryder med socialdemokraternes nedskæringspolitik, været bedre.

Et politisk projekt i egen ret
Vi skal videre, og vi skal være et parti, som formår at organisere vores mange støtter og omsætte deres interesse til handling. Vi skal være et parti, som formår at tage livtag med de udfordringer, befolkningen på landet slås med.

På årsmødet i 2015 vedtog Enhedslisten, at vi skulle være et parti i egen ret, men hvad betyder det? Partier er organisationer, som skaber fortællinger, og i SUF arbejder vi netop nu med skabelsen af en stærk, forenet fortælling om, hvem vi er og hvor vi vil hen.

Hvis Enhedslisten vil gøre sig gældende som sådan – og ikke blot som Socialdemokraternes vrangvillige sidevogn – så må klart vise den danske befolkning, hvordan vores politiske projekt adskiller sig fra alt andet på hylderne i dansk politik. Vi må vise alle dem, der har mistet tilliden til politikere og systemet, at vi er værd at stole på, fordi vi ikke er som de andre. Vi må vise den danske befolkning, at for os er det ikke nok at vinde små tekniske sejre (selvom de er vigtige). Vi må vise, at vores projekt ikke er at rykke et komma her og dér – men at ændre samfundet og vinde magten til at skabe en anden fremtid. Vi skal turde være et politisk projekt i egen ret.