Udvalgene kan være en vej ind i politikudviklingen og bevægelsesarbejdet

Organisationsdebatten handlede i Aarhus Øst blandt andet om den rolle, Enhedslistens udvalg spiller.

Else Mikél Jensen, Enhedslisten Aarhus Øst

Vi startede vores møde med, at alle deltagerne meldte ind på forskellige udsagn, om vi var enige/hverken eller/uenige (en skala). Det var en meget god ”åbner” til at snakke om temaerne i organisationsdebatten. Vi tog således stilling til vores politiske projekt og mål, vores kommunikation og vores praktiske arbejde, men vi nåede ikke så meget om, ”hvordan” vi kan ændre og forbedre, hvor der brug for det. Men nu har vi ”meningsmålingen”, og bestyrelsen kan arbejde videre med det.

Vi har i Aarhus haft et eksemplarisk initiativ taget af Enhedslisten i Aarhus Kommune, der viser, hvordan vi kan samarbejde med andre organiserede kræfter, borgergrupper og NGO’er – nemlig en debat- og aktivitetsdag om klimakampen i Aarhus. Alternativet, Radikale Venstre, SD, SF og Enhedslisten var arrangører, bevægelser, organisationer, byrødder var inviteret og det var åbent for alle. 140 mennesker deltog dagen igennem, og arbejdet fortsætter i grupper, dannet på temadagen med henblik på konkretisering af forslag til byrådet. De skal forelægges på en ny temadag i maj.

Omkring vores praktiske arbejde kom vi ind på udvalgene, som vi mener kan være en vej til at øge medlemmers deltagelse i politikudvikling og bevægelsesarbejdet. Mange er ikke orienterede om, hvilke udvalg der findes, og vi vil tage det op på et afdelingsmøde. Svagheder ved de nuværende udvalg mener vi er dels, at deres forskellige status ikke er helt klar for alle, at mange holder deres møder i København, og at der i nogle udvalg kan opleves meget polariserede holdninger og ikke så god dialog – måske netop på grund af deltagernes engagement i sagen.

Vi var inde på udviklingen i partiet i forholdet mellem folketingsgruppe og ansatte versus hovedbestyrelse og ansatte på landskontoret. Det kom som en overraskelse for de fleste, at der er så mange flere ansatte på Christiansborg end på Landskontoret. Det kræver en rigtig god sparring mellem dem. I den forbindelse talte vi også om arbejdet i FU. Det er vanskeligt for almindelige medlemmer at være med til de hyppige møder. På den anden side synes vi ikke, der skal være aflønning. Måske en form for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, der dog stadig vil have en social slagside: almindelige lønarbejdere kan ikke få fri til den slags. Vi fandt ikke den helt rigtige løsning.