Forslag til vedtægter: Enhedslisten i et nyt årti

Hvordan får man indflydelse i Enhedslisten? Hvem skal vælge folketingskandidater? Hvordan skal vi vælge ledelsen? Og hvor stor skal den være? De spørgsmål og mange flere, skal måske drøftes på årsmødet 2020.

Line Barfod, Enhedslistens hovedbestyrelse

Den store organisatoriske debat, som afdelingerne brugte tid på sidste vinter, og hvor hovedbestyrelsen havde udarbejdet et forslag til det årsmøde, der skulle have været i foråret 2020, er udsat til årsmødet 2021. Men der er alligevel fremsendt en række vedtægtsændringsforslag – også fra hovedbestyrelsen.

Det vides ikke i skrivende stund, om disse vedtægtsændringsforslag bliver behandlet på årsmødet i oktober 2020 eller udsat til årsmødet 2021. Men her er en kort gennemgang af de væsentlige punkter:

Valg af folketingskandidater
Der er et bredt ønske om større lokal indflydelse på valg af spidskandidater. Der er flere forskellige forslag til, hvordan det konkret skal gøres. Det mest vidtgående er, at alle spidskandidater fremover skal vælges i de enkelte storkredse i stedet for på årsmødet. Der er også flere forslag om, at et antal spidskandidater, f.eks. 10, skal vælges på årsmødet og resten i storkredsene. Desuden er der forslag om, at urafstemning og kandidatudvalg opdeles i to eller tre landsdele, der afklares hver for sig, hvorefter årsmødet skal beslutte den/de endelige lister.

Endvidere er der forslag, der ændrer på kriterierne for sammensætningen af kandidatudvalgets lister. Der er forslag om, at der kun skal vælges kandidater hvert andet år, forslag om at kandidatudvalget skal udarbejde forslag til kandidatliste inden årsmødet og forslag om at øvrige kandidater skal vælges ved urafstemninger i storkredsene. Samt at kandidater skal tilkendegive, hvis de har ønsker/krav i forhold til hvor de vil/ikke vil opstilles.

Valg af hovedbestyrelse
I forhold til hovedbestyrelsen er der bl.a. forslag om urafstemning landsdækkende og/eller lokalt, herunder et forslag om, at der bliver et kandidatudvalg, der skal komme med forslag til sammensætning af hovedbestyrelsen. Der er foreslået geografisk kvotering, dvs. at der så vidt muligt skal være HB-medlemmer fra alle regioner/storkredse. Eller at man nøjes med at udvide antallet af HB-medlemmer, som de delegerede på årsmødet kan stemme på, således at sammensætningen af HB i højere grad kan afspejle sammensætningen af de delegerede. Og forslag om, at HB skal udvides fra 25 til 29, 31 eller 35 medlemmer. Endvidere foreslår HB, at der uanset hvilket forslag, der vedtages, skal være en solnedgangsklausul, således at det efter tre år skal besluttes, om den nye valgmetode skal fortsætte.

Desuden er der forslag om at gøre vedtægterne kønsneutrale, om lidt ændrede regler for partiskat, om rotationsordning, revision, om årsmødevalgte talspersoner mv.