Glem arbejderklassen: Det er pensionisterne, der afgør næste valg

Billedet af pensionisten der sidder på villaterrassen i udlandet med en sundowner og udsigt over bjerge og hav, findes naturligvis. Men virkeligheden for mange seniorer og pensionister i Danmark er mere grå.

Enhedslistens Senior- og Ældrepolitiske Udvalg (SÆPU).

40 procent af folkepensionisterne har en økonomisk basis bestående af folkepension + pensionstillæg + ATP. Andre har mere, nogle meget mere, til rådighed i pensionistårene. Det er et gennemgående træk, at de uligheder, der eksisterer i arbejdslivet i form af lønniveau, pensionsprocenter, sundhed og livskvalitet, slår igennem med fuld styrke i pensionisttilværelsen.

Skeln mellem lighed og retfærdighed
Både faglærte og ufaglærte nedslides hurtigt på arbejdsmarkedet. En 30-årig ufaglært mand kan forvente at blive 76,1 år, mens mænd med universitetsuddannelse kan forvente at blive 87,3 år. En forskel på 11,2 år. 60 procent af de ufaglærte har forladt arbejdsmarkedet som 62-årige.

For Enhedslisten betyder det politisk, at vi skal skelne mellem lighed og retfærdighed, som billedet her på siden illustrerer. At behandle retfærdigt betyder, at ikke alle behandles lige, men at retfærdighed forudsætter ulige behandling.

Enhedslistens Senior- og Ældrepolitiske Udvalg arbejder for at støtte det folketingsmedlem, der har ældrepolitikken som sit ansvarsområde. Dette sker ved, at vi holder møder hvert kvartal. Vi arbejder for at kvalificere Enhedslistens ældrepolitik og gøre den til en integreret del af partiets politik.

Hvad arbejder vi med i SÆPU?
Konkret arbejder vores udvalg med:

  • Forbedring af forholdene for de økonomisk dårligst stille folkepensionister gennem forhøjelse af folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget. Udhulingen skal tilbagerulles.
  • Gratis sundhedsydelser som tandlæge, kiropraktor, fysioterapi og fodpleje for folkepensionister.
  • Udvikling af nye boligformer, der skaber fleksible boligovergange for seniorer og ældre (olle-kolle, seniorbofællesskaber), med mulighed for tilknytning af hjemmehjælp og hjemmepleje.
  • Etablering af bestyrelser på plejehjem, ligesom f.eks. skolebestyrelser.
  • En fair og ordentlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for nedslidte.
  • Tilbagerulning af folkepensionsalderen til 65 år.
  • Sikre politisk indflydelse gennem organisationer, bevægelser og kommunale ældreråd.
  • At den kommunale pleje og drift af plejehjem kommer på et niveau, vi kan være bekendt i en velfærdsstat.

Husk valg til kommunale ældreråd i efteråret. Deltag i debatterne. Mød op og stem.

Kom med i SÆPU

Kontaktpersoner:

Torben Conrad, Lokalafd. Den røde firkant – Indre Nørrebro,

Mail: [email protected]              

Mobil: 28757479

Preben Rasmussen, lokalafd. Aabenraa,

Mail: [email protected] hotmail.com

Mobil: 21 84 33 54

Læs mere på:

www.aeldre.enhedslisten.dk/om-aeldrepolitiskudvalg