Politisk aktivisme som demokratiets vogter

Arbejdermuseet har for tiden en særudstilling, der retter fokus på venstrefløjens politiske aktivisme fra 1960’erne og frem til i dag. Rød+Grøn har besøgt Arbejdermuseet og udstillingen ”Aktivist”, der sætter fokus på, hvorfor og hvordan mennesker uden for det formelle parlamentariske og politiske system har præget demokratiet og flyttet holdninger i samfundet.

Lars Hostrup Hansen, Rød+Grøn

Den politiske aktivisme har altid været en central del af venstrefløjens selvforståelse. Aktivismen har båret mange kampe fremad og i mange tilfælde ført til sejr. Derfor er en historisk udstilling om aktivisme også en udstilling om en meget vigtig demokratisk metode, der viser, at demokratiet også kan udspille sig på mange andre områder end via de formelle institutioner i samfundet. Den politiske aktivisme kan tilmed være yderst varieret, og det formår udstillingen at vise. Udstillingen kan tjene som inspiration for nutidens aktivister, der samtidig også kan reflektere over fortidens erfaringer og fejl.

Uretfærdigheden som drivkraft
På udstillingen møder vi 30 ansigter og personligheder, der ud fra deres baggrund og bevæggrunde beretter om, hvad der drev dem ind i den politiske kamp og aktivisme. Det gør både udstillingen personlig, men også mangfoldig og alsidig, da vi stifter bekendtskab med mange forskellige motiver og baggrunde. Fælles for de fleste af aktivisterne er dog, uanset om det er miljøaktivister fra NOAH, rødstrømper eller militante BZ’ere, at det er en grundlæggende oplevelse af uretfærdighed i samfundet, der drev dem i armene på den politiske aktivisme.

Den historie er vigtig at fortælle, dels fordi den fortæller den personlige udlægning af, hvorfor mennesker organisere sig sammen for at kæmpe for en konkret sag, men også fordi deres historier viser, at det kan nytte at ”gøre noget” som almindelige mennesker. Aktivisme kan flytte holdninger og i mange tilfælde fungere som en murbrækker i forhold til det formelle politiske system. Folkeligt pres og aktivisme kan presse politikere til at handle. Det giver ”Aktivist” gode eksempler på.

Velkendte ansigter og kampen om historien
For de aktivistiske sjæle i Enhedslisten vil flere af de portrætterede aktivister være velkendte. Det drejer sig f.eks. om Sydafrika- og anti-apartheidaktivisten Gorm Anker Gunnarsen, der beretter om kampen mod det racistiske apartheidregime i Sydafrika. Også bogaktuelle Pelle Dragsted fortæller om sin aktivistiske fortid.

En af højrefløjens yndede historikere, Bent Blüdnikow, anmeldte den 12. maj ”Aktivist” i Berlingske. Ikke overraskende hævder han, at de mere radikale/militante dele af den politiske aktivisme på venstrefløjen fylder for lidt i udstillingen. Men udstillingen problematiserer rent faktisk, at aktivisme kan tage overhånd, og ”Aktivist” stiller da også selv det retoriske spørgsmål: ”Hvor langt vil du gå?”. Det er fint at have det perspektiv med – men det er også fint, at fokus i udstillingen er på bredden og de store folkelige kampe, der har fyldt markant mere i perioden og samfundsdebatten generelt end den mere militante aktivisme fra venstrefløjen.

Alt i alt bør du som politisk menneske og ikke mindst som politisk aktivist på venstrefløjen tage ind og se den ganske glimrende udstilling på Arbejdermuseet. Du vil få et historisk perspektiv, men også en forståelse for, hvad der drev og stadig driver aktivister i for- og nutid. Og så kan du opleve en visuelt flot udstilling med fine billeder, plakater og video fra de historiske begivenheder og de mennesker, der tog aktiv del i kampene. En levende udstilling, du bør opleve.

Udstillingen løber frem til juli 2022 og kan opleves på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København K.