Kommunale og regionale budgetaftaler

Overalt i landet har Enhedslistens lokalpolitikere haft travlt med budgetforhandlinger i den seneste tid. Her er et udpluk af op- og nedture i forhandlingerne.

Jens Peter Kaj Jensen, Rød+Grøn

KOMMUNERNE

København: Æder ikke skovsneglen
– Overborgmesteren fik hurtigt sin vilje i år. Ville man have indflydelse på næste års budget, måtte man æde en skovsnegl i form af en havnetunnel, konstaterer teknik- og miljøborgmester Ninna H. Olsen.

Budgettet og beslutningen om en havnetunnel intet med hinanden at gøre, men Frank Jensen brugte sammenkoblingen som magtmiddel. SF lod sig tryne og sprængte den grønne alliance, men Ø holder fokus på klimaet og siger nej til en undersøisk motorvej.
Sat uden for døren kunne Enhedslisten intet gøre for partiets mærkesager: Skaffe penge til en bemandet legeplads i Tingbjerg, en genåbning af nedlagte busstoppesteder ved Hillerødmotorvejen og dermed bedre adgang fra Tingbjerg til Nørrebro eller penge til sikre skoleveje ved Utterslev, Tingbjerg og Brønshøj skoler.

Aarhus: Rød-grøn pengeregn
Enhedslistens Lone N. Smith er stolt over at være med i forliget. Der er andre områder, som skal genoprettes, men budgettet rummer vigtige forbedringer for mange aarhusianere.
Enhedslisten stillede 40 forslag til forhandlingerne og fik 26 med i budgettet, helt eller delvist. Velfærd for børn, ældre og svage grupper (1500 nye medarbejdere til velfærdsopgaver), klima-indsats, flere almene boliger, kollektiv trafik og grøn by (10.000 bytræer, nye parker), sikring af rent grundvand. Finansiering af Letbanens etape 2 fik Ø med, udvidelse af Ringvejen med separate spor til busser. 200 mio. kr. til infrastruktur, til forbedring af forhold for cyklende og fodgængere. 77 mio. kr. over 10 år til sikring af skole- og fritidsveje.

Odense: Fornuftigt budget
Byrådsmedlem Reza Javid indrømmer, at ikke alle dele af budgettet er Enhedslistens politik. Ø har trods alt kun to ud af 18 mandater i forligskredsen. Mange andre områder trænger til ressourcer, og Ø kæmper utrætteligt videre, men skriver også under med god samvittighed. Det, som gør Javid allermest glad for resultatet, er borgerombudsmandsfunktionen og løsning af ressourceproblemerne på det specialiserede socialområde. Det første styrker borgernes retssikkerhed, og det andet skåner medarbejderne for besparelser. Dette års forhandlinger foregik parallelt med kampen mod salg af Fjernvarme Fyn, sammen med de borgerlige partier. Ø følger sin selvstændige politiske linje i samarbejder med alle partier, der vil det samme som os.

Aalborg: Forlig med klare Ø-aftryk
– Alt i alt et acceptabelt, men ikke prangende resultat, vurderer byrådsmedlem Per Clausen.

Set i forhold til i forhold til budgetforslaget indeholder forliget forbedringer for ældre, børn, handicappede og udsatte. Også i forhold til klima og miljø indeholder aftalen vigtige forbedringer. Aftalen sikrer, at der kommer flere skæve og almene boliger i Aalborg, at der bliver afsat flere midler til gademedarbejdere, og at varmestuerne får længere åbningstid. Besparelser på børne- og ungdomsrådet er fjernet, sådan at der samlet set er tale om et løft både på skole- og dagsinstitutionsområdet i forhold til 2020. Kunsthal Nords overlevelse sikres med fokus på større inddragelse af lokale kunstnere.

Svendborg: Velfærdsløft og grøn omstilling
– Det er jo meget kærkomment med en tildeling af demografipuljen på social- og sundhedsområdet på 14,7 mio. kr., siger byrådsmedlem Stina S. Thomsen.
– Det tilgodeser, at der bliver flere ældre, og at pengene følger med.

Der er sat penge af til bedre normeringer i daginstitutionerne, til et permanent løft til skolerne på 4 mio. Kr. Det har været lettere at lave et godt budget i år efter en kommuneaftale med penge til demografi og en udligningsreform, som tilgodeser Svendborg Kommune.
Ældreområdet og daginstitutionerne har endelig fået fjernet den årlige besparelse på 0,35. Nu kan vi endelig se begyndelsen på en CO2-reduktionsplan. Det bliver også spændende at afprøver gratis bybusser i Svendborg lørdag og søndag.

REGIONERNE

Region Hovedstaden: Aftale uden jubel
– Det er ikke, fordi vi jubler over resultatet, siger Marianne Frederik og Tormod Olsen.
– Der er tale om et vedligeholdelsesbudget, som bærer præg af corona og af en økonomiaftale, der ikke gav det nødvendige løft til vores sundhedsvæsen. De ekstra penge fra Finansloven til psykiatrien og flere sygeplejersker hjælper, og budgettet medfører ingen fyringer, men vi har et stadig et hårdt presset sundhedsvæsen. Når vi alligevel valgte at tilslutte os, er det fordi der trods alt er 141 mio. kr. ekstra til psykiatrien, ekstra til sygeplejersker og til en række mindre sundhedsinitiativer. Det lykkedes at få fjernet nogle af besparelserne på den kollektive trafik. Og der bliver gennemført nogle gode løsninger for klima og miljø.

Region Syddanmark: Krymmel på en ringe kage
Enhedslisten står som det eneste parti ikke bag 2021-budgettet.

Der er der langt fra afsat penge nok til at sikre, at sundhedsvæsenets hårdt belastede medarbejdere får ordentlige forhold. Det var Enhedslistens ret beskedne krav, 50 mio kr. til mere plejepersonale ud af et budget på over 25 mia. Forliget indeholder flere forbedringer, fx en værdig afslutning på livet, indsats mod senfølger af kræft og øget indsats på demensområdet. Men udgangspunktet er for dårlig en aftale med staten. Regionerne kompenseres ikke for de udgifter, der følger af stigende medicinpriser og det forhold, at befolkningen bliver ældre og bruger sundhedsvæsenet mere. Så de gode tiltag bliver pynt på et hårdt belastet sundhedsvæsen.

Region Nordjylland: Gode resultater trods få ressourcer
Økonomiaftalen mellem finansministeriet og Danske Regioner gav 135 mio. nye kroner til Region Nordjylland. Med en forventet stigning i medicinudgifterne på trecifret millionbeløb har der ikke været mange ressourcer til nye prioriteringer.

Alligevel er det lykkedes at finde ressourcer til bl.a. en styrket akutindsats i nærområderne, en sundhedsplejerske-hotline, større rolle til paramedicinerne i det akutte beredskab og akutlægebil.

Der afsættes midler til større kvalitet i social- og sundhedsassistentuddannelsen, til flere brugerstyrede senge i psykiatrien, liaison somatik til ambulante patienter, fremskudt rådgivning i voksenpsykiatrien samt et psykiatriens hus.

Vi fortsætter arbejdet med omlægning af den sorte fossiltrafik mod biogas.