Kunstnere og akademikere til Enhedslisten: Det er tid til revolution

En række kunstnere, journalister og lektorer opfordrede i dagbladet Politiken den 5. oktober Enhedslisten og andre grønne organisationer til at danne en paraplyorganisation og gå sammen i en revolutionær bevægelse. Vi bringer her nogle citater fra opfordringen.

“Kære alle klima- og naturaktivister.
Vi vil her opfordre til noget, som politiske magthavere og tilhængere af status quo altid frygter og hader, men som derfor bør have vores interesse, nemlig en politisk revolution. Når alle andre veje er lukkede, og alle andre muligheder er udtømte, kan en sådan være kongevejen til store forandringer. Men først et kort tilbageblik.
I sommeren 2019 var vi for første gang i årevis besjælet af et grønt håb. Det var, efter at regeringen og dens støttepartier havde erklæret, at Danmark skal ‘påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Folketinget kan blive det grønneste parlament i verden, der ikke kun gør noget, men som gør det, der skal til’. Men håbet var iblandet skepsis, for hvor ofte har vi ikke oplevet, at politikere lover i øst og vest og syd og nord uden at holde et ord?
Desværre er det vores skepsis, der er blevet bekræftet, og vort grønne håb, der er blevet gjort til skamme, Igen, igen, igen. For regeringen er allerede i fuld gang med at løbe fra sine grønne løfter. Den har endnu ikke besluttet, om den vil sige ja eller nej til fortsat massiv udvinding af olie og gas i Nordsøen. Den er kun kommet frem til at skære ca. en fjerdedel af de 20 millioner tons CO2, som skal fjernes for at nå målet om en 70 procents reduktion i 2030.”

“Regeringens politik det sidste års tid står ikke blot i klar modsætning til dens grønne erklæringer og den nye klimalov. Den står også i klar modsætning til FNs klimapanel, der i 2018 krævede en ”hurtig og vidtrækkende omstilling uden fortilfælde af alle sider af samfundet” for at opfylde Paris-aftalens mål.”

“Biodiversitetskrisen betegner den masseødelæggelse og masseforringelse af vild natur, der finder sted verden over. Det sker i et omfang uden fortilfælde ikke blot i Homo sapiens’ historie, men i de sidste 65 millioner år. Arter uddør i dag med en fart, der ligger 100 til 1.000 gange over gennemsnittet i de sidste millioner år. Ifølge FNs biodiversitetspanel er hele 1 million dyre- og plantearter truet af udryddelse, mange sågar inden for årtier, og udryddelseshastigheden accelererer. Ifølge Verdensnaturfondens Living Planet Report (2020) har et biologisk holocaust allerede fundet sted.
Fra 1970 til 2016 er bestande af vilde fugle, fisk, pattedyr, krybdyr og padder verden over i gennemsnit blevet reduceret med 68 procent. I ferskvandsområder er det i gennemsnit 84 procent. I troperne i Latinamerika og Caribien er det i gennemsnit hele 94 procent.”

“Hvad skal vi gøre for at stoppe massevoldtægten af vores børns livsgrundlag og Jordens vilde natur? De politiske magthavere har i de sidste 40 år haft utallige chancer for at iværksætte det livsnødvendige systemskifte. Men det er ikke sket. Det på trods af årtiers advarsler fra nobelpristagere og titusindvis af forskere. Det på trods af et hav af internationale klimakonferencer. Det på trods af, at det ene grønne parti efter det andet har forsøgt at reformere systemet indefra. Det på trods af årtiers både moderat og ’radikal’ miljøaktivisme. Det på trods af, at unge i de sidste par år er kommet på de grønne barrikader som aldrig før.
Tænk på Greta Thunberg, den svenske Jeanne d’Arc. Tænk på Fridays for Future. Tænk på de hundredtusinder, ja, millioner af skolebørn, der har demonstreret. Tænk på de grønne studenter. Tænk på Extinction Rebellion, der har genoplivet fredelig civil ulydighed. Det har desværre ikke virket.”

“Ifølge et førende forskerhold i tidsskriftet Nature (2019) befinder vi os nu i en ‘planetær nødstilstand’, der kræver akut handling verden over.”

“Derfor vil vi indtrængende opfordre til, at vi sætter miljøkampen op i gear. Vi vil opfordre til, at vi laver en politisk revolution. Den skal naturligvis være fredelig og ikke-voldelig. Men den skal presse de politiske magthavere til forhandlingsbordet. Eller til at gå af til fordel for nogle, der altid sætter liv over profit og genvalg.
En politisk revolution er en alvorlig sag. Ja. Men de apokalyptiske katastrofer, vi har kurs mod i dag, kan blive mange gange værre. Ifølge talrige forskere er klokken nu fem minutter i 12. Ifølge andre forskere har viseren måske allerede passeret 12. Så vi har ikke tid til at fortsætte med at gøre noget, der ikke virker. Det har vi gjort i årtier.”

“Konkret vil vi opfordre Den Grønne Studenterbevægelse, Klimabevægelsen, Extinction Rebellion, Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Forfatternes Klimaaktion, Verdensnaturfonden, Frie Grønne, Enhedslisten, Alternativet, Veganerpartiet, ja, alle grønne græsrødder, organisationer, foreninger og unge og voksne, der elsker livet, til at slutte sig sammen.
Og så lave en revolutionær paraplyorganisation. I har meget mere, der forener end adskiller jer. Og så vil vi opfordre jer til at arbejde på at iværksætte en generalstrejke. Og til at få folk til at gå på gaden i titusindvis, ja hundredtusindvis. Og til at blokere nøglesektorer i samfundet, så det ikke kan fungere. Kort sagt, på fredelig vis at gøre alt det, der skal til for at gennemføre et grønt systemskifte. Hurtigt og konsekvent baseret på videnskaben.”

“Efter vor opfattelse er en politisk revolution den sidste nødudvej. Alt andet er nu blevet afprøvet. Ofte mange gange. Det er en redningsaktion, hvor intet mindre end vores børns overlevelse står på spil. Og der er ingen tvivl om, at de, der måtte blive fængslet for at beskytte deres børn, vil blive frikendt af historien. Og børnene vil takke dem på deres knæ. I sidste ende er der, som bogen The Future We Choose (2020) påpeger, kun én ting, som Jordens børn kan acceptere, og det er ikke, at vi gjorde, hvad vi kunne. Nej, det er, at vi gjorde, hvad der var nødvendigt. At vi gjorde, hvad der skulle til for at redde dem. Også selv om det måtte indebære, at vi var nødt til at gøre ting, som vi ikke brød os om.”

“Det er en afgørende pointe, at en politisk revolution ikke skal nedlægge demokratiet, men tværtimod genoprette det. I dag har vi en art plutokratier. Storkapitalens egeninteresser og dogmet om økonomisk vækst styrer verden i højere grad end folkets og naturens mest fundamentale fornødenheder. Men magten skal ikke blot tilbage til folket. Den bør i fremtiden i langt højere grad tillige repræsentere Jordens ikke-menneskelige arter, så vi ikke fortsætter ødelæggelsen af vild natur og mishandlingen af landbrugsdyr. Vi bør med andre ord skabe langt større lighed mellem mennesker og langt større lighed mellem Jordens arter end i dag. Altså ikke blot fremme social, men også økologisk retfærdighed.
En sådan styreform kan man kalde for et økokrati. Efter vor mening bør det være revolutionens mål. Altså en grøn samfundsmodel, der sikrer, at alle Jordens arter overlever og trives. Ikke kun menneskene.”

UNDERSKRIVERE:
Forfatter Carsten Jensen
Dramatiker Gritt Uldall-Jessen
Forfatter Ib Michael
Sonolog Dalin Waldo
Digter Peter Clement-Woetmann
Digter Lars Skinnebach
Journalist Morten Steiniche
Tegner Anders Morgenthaler
Forfatter Josefine Klougart
Tegner Nikoline Werdelin
Dramatiker Alexandra Moltke Johansen
Skuespiller Tammi Øst
Forfatter Liz Jensen
Forfatter Thomas Boberg
Religionshistoriker Rune Hjarnø Rasmussen
Forfatter Joanna Marie Nielsen
Forfatter Kim Simonsen
Forfatter Maja Lucas
Instruktør Nynne Roberta Pedersen
Lektor Laura Katrine Skinnebach
Lektor Elisabeth Friis
Forfatter Andrea Hejlskov
Digter Glenn Christian
Forfatter Christina Hesselholdt
Forfatter Janne Teller
Forfatter Solvej Balle
Forfatter Nanna Storr-Hansen
Forfatter Kristina Stoltz
Religionshistoriker Jens-André Herbener