Oprør i sundhedssektoren

Der er noget i gære i sundhedssektoren. Sygeplejerskerne har stemt nej til overenskomsten. En fjerdedel af jordmøderne har skrevet under på en radikal protest imod dårlige arbejdsforhold og et borgerforslag om opgør med ulige løn har samlet mere end 50.000 underskrifter. Rød+Grøn har talt med Frida Groth, som er en af initiativtagerne bag borgerforslaget og kontaktperson for Enhedslistens faglige netværk for sundhedsfag. 

Astrid Vang Hansen, Rød+Grøn

Frida går lige til sagen, da jeg ringer til hende for at tale om situationen i sundhedssektoren.

– Sygeplejerskerne er blevet kastet rundt det seneste år. Jeg har talt med barselssygeplejersker, der i 30 år har arbejdet med ammerådgivning og med at håndtere sår efter kejsersnit. Pludselig bliver de sat ind på corona-afsnit og skal stå med lungepatienter. Så kan det godt være, at man for 30 år siden fik en generel sygeplejeuddannelse, men det er stadig hårdt at blive kastet rundt på den måde, forklarer Frida, som er selv er jordemoderstuderende.

Tjenestemandsreformen blev sexet
Der er andet og mere på spil end corona, vurderer Frida.

– Med #metoo-protesterne er mange kvinder i sundhedsfagene, ligesom i samfundet generelt, blevet mere opmærksom på kønnet ulighed. Derfor er de også blevet mere opmærksomme på, at den dårlige løn og de dårlige arbejdsforhold som de oplever, er et strukturelt problem, der handler om sexisme og ulighed mellem køn, siger hun og uddyber:

– Pludselig blev det sexet at tale om tjenestemandsreformen fra 1969, der stadfæstede den ulige løn mellem kvindefag og mandefag. Det var det godt nok ikke for få år siden, griner Frida.

Ofte har man indenfor sundhedsfag, også fra fagforeningernes side, haft en tro på, at hvis man kæmpede for bedre forhold for patienterne eller de fødende, så ville der automatisk følge bedre forhold med for personalet. Men sådan hænger tingene ikke sammen, påpeger Frida.

– Det er en af årsagerne til, at der nu skyder nye foreninger frem, der har et specifikt fokus på løn og arbejdsforhold i sundhedssektoren. F.eks. initiativerne ’Sygeplejersker er mere værd’ og ’Jordemødre for ligeløn’. Det er græsrodsinitiativer med et aktivistisk fokus. De kan selvfølgelig ikke erstatte fagforeningerne, men lige nu er de et vigtigt supplement, mener hun.

Nødråb fra jordemødrene
Der findes ca. 3.800 jordemødre og jordemoderstuderende i Danmark. 1.071 af dem har skrevet under på en erklæring om, at de ikke vil tage job i det offentlige sundhedsvæsen, før de er blevet sikret et markant lønløft og bedre arbejdsforhold. Det er mere end hver fjerde af samtlige jordemødre og kommende jordemødre i landet. Frida var en af de første til at skrive under.

– Det viser noget om, hvor stor frustrationen er blandt jordemødrene, og hvor langt man er villig til at gå. Vi elsker jo vores fag og vil enormt gerne arbejde på fødegangene. Alligevel står vi sammen om at sige nej til job. Det er et nødråb.

Frida var også blandt initiativtagerne bag borgerforslaget om et opgør med tjenestemandsreformen. På kun otte dage samlede forslaget 50.000 underskrifter, og nu har gruppen bag taget det næste skridt.

– Frem til den dag, Folketinget skal behandle vores borgerforslag, vil vi stå hver tirsdag kl. 15-17 foran Christiansborg. Vi kalder det Tjenestemandstirsdag. Formålet er at lægge pres på politikerne bag kravet om ligeløn. Jeg håber selvfølgelig, at mange af Enhedslistens medlemmer også vil dukke op og demonstrere sammen med os.

Også i Enhedslisten er der sket noget nyt på den sundhedsfaglige front. Der er opstartet et nyt fagligt netværk for sundhedsfag. Her samles sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter m.fl. for at koordinere og dele erfaringer. Netværket har holdt et enkelt møde med mange deltagere, og Frida er blevet kontaktperson.

– Jeg er enormt glad for, at vi er kommet så godt fra start med det sundhedsfaglige netværk. Vi har sat os for at vi vil have fokus på aktivisme og handling. Det er virkelig dejligt at have et forum i Enhedslisten, hvor vi kan hjælpes ad med at styrke denne her kamp.

Arbejder du i sundhedssektoren? Så kom med i Enhedslistens faglige netværk for sundhedsfag. Kontakt Frida Groth på telefon 60 52 20 90 eller e-mail [email protected]