”Vi skal ikke arbejde, til vi er slidt ned”

I fagbevægelsen vokser protesterne imod højere pensionsalder. Vi har talt med Benny Vinter Jensen, formand for Industrigruppen i 3F Ålborg. Hans besked er klar: 68 er mere end nok. Interviewet er lavet før ”Arne-aftalen”.

Finn Sørensen, Rød+Grøn

Benny Vinther Jensen håber på et godt resultat af forhandlingerne om regeringens udspil til ”tidligere folkepension”. Men det vil ikke være tilstrækkeligt, siger han:

– Vi håber da, at der kommer en god løsning for Arne. Men regeringens forslag løser jo ikke det kæmpe problem, at mange, mange tusinde ikke engang kan holde til at arbejde til den nuværende pensionsalder!

Han henviser til, at seks ud af 10 ufaglærte har forladt arbejdsmarkedet, inden de fylder 62 år. Det samme gælder for næsten halvdelen af de faglærte og for en tredjedel af tjenestemænd og funktionærer.

– Det handler om mange andre end os 3F’ere – bl.a. om pædagoger og sygeplejersker, der ikke får ret meget ud af regeringens forslag.

Her henviser Benny til, at aldersgrænsen for den ”tidlige pension” følger med op, hver gang den generelle folkepensionsalder bliver sat op.

Benny Vinter Jensen

Svimlende værdier
Den sindige nordjyde er ved at tale sig varm:

– Det handler altså også om, hvad vi forstår ved velfærd i det her land, påpeger Benny og uddyber:

– Det kan simpelt hen ikke være rigtigt, at vi skal arbejde, til vi falder ned af pinden. Vi vil have ret til et værdigt liv efter arbejdslivet, hvor vi har overskud til børnebørn og fritidsaktiviteter. Vi skal ikke arbejde, til vi er slidt ned, slutter han, og bruger dermed også en af parolerne for fagforeningernes kampagne mod stigende pensionsalder.

Benny bliver træt ved spørgsmålet om, hvor pengene skal komme fra:

– Hold nu op! Vi er et af verdens rigeste lande. Vi har et af verdens mest effektive arbejdsmarkeder. Der bliver skabt svimlende værdier på landets arbejdspladser hver eneste dag, påpeger han og fortsætter:
– Hvis vi fordeler rigdommene langt mere ligeligt, end vi gør i dag, hvis de rige bidrager mere til fællesskabet, så er der rigeligt råd til velfærd for dem, der holder hjulene i gang.

Velfærdsforliget er brudt
Fagforeningerne har haft gang i deres protester og aktiviteter i et år. Det startede med, at en lille håndfuld satte sig sammen og sagde, at nu må der ske noget. I dag er 96 fagforeninger tilsluttet det brede tværfagligt initiativ ”68 er mere end nok”, og 16 3F-afdelinger fører en fælles kampagne med navnet ”Stop68”. Tilsammen repræsenterer de mere end 450.000 medlemmer.

Men det virker ikke som om, Mette Frederiksen lytter til de mange fagforeningsfolk. I efteråret vil hun have vedtaget, at pensionsalderen skal sættes op til 69 år med virkning fra 2035. Hvordan mon fagforeningerne har det med det?

– Det har vi det meget stramt med i 3F. På sidste kongres konstaterede vi, at alle forudsætninger for det såkaldte ”velfærdsforlig” er brudt: Efterlønnen er stort set væk, vi fik ikke den lovede uddannelse og det er gået den forkerte vej med arbejdsmiljøet. Derfor kræver 3F at velfærdsforliget bliver suspenderet, forklarer Benny.

Fagforeningerne giver ikke op så let. Tværtimod. De markerede sig på Christiansborg Slotsplads ved folketingets åbning, og de planlægger mange andre aktiviteter i efteråret for at få sat en stopper for højere pensionsalder.