Yankee Stay Home – Nej til Amerikanske baser på dansk jord

Trusselbilledet har ændret sig siden den kolde krig. Defor er det en forkert beslutning at tillade US baser og tropper på dansk jord.

Af: Af David Rønne, FU-medlem

Billedet af sovjetiske tanks, der i skarpe kolonner knuser al modstand, skabte berettiget angst i Vesteuropa efter 2. verdenskrig. Under den kolde krig var ingen i tvivl om den militære trussel, som USSR udgjorde. Det er det samme billede regeringen ønsker at fremmane i dag som begrundelse for, at det er nødvendigt at give USA adgang til at have baser på dansk jord.

Men situationen er langt fra den samme. Den før så frygtede russiske krigsmaskine har vist sig nedslidt, ineffektiv og undermineret af korruption. Træklodser i pakker, der burde indeholde sprængstoffer og materiel, der er langt over sidste udløbsdato, har i krigen mod Ukraine tydeligt vist, at det nuværende Rusland ikke udgør nogen reel konventionel militær trussel mod Vesteuropa. Faktisk er EUs militære kapacitet på en række områder den russiske overlegen med f.eks 25% flere fly og syv gange så mange fregatter og hangarskibe. Så selv uden store NATO-lande som USA og Tyrkiet er der kun ringe grund til at betragte Rusland som en overhængende militær trussel.

Alligevel vælger regeringen at give USA ret til at have baser på dansk jord. Vi må forstå, at et tiltag, der ikke var nødvendigt i den mest pressede periode siden 2. verdenskrig, er nødvendigt i dag. Skåret ind til benet bryder aftalen med et afgørende princip for dansk alliance- og sikkerhedspolitik, der har været gældende i over 70 år. Udenlandske soldater stationeret permanent på dansk jord i fredstid har været opfattet som afgivelse af dansk selvbestemmelsesret. Det er ikke sket siden Anden Verdenskrig.

Det er den helt forkerte beslutning – og en beslutning vi som parti naturligvis kæmper imod.

Det er der en række grunde til, at Enhedslisten er imod amerikanske baser på dansk jord:
  • Der er tale om en unødvendig optrapning af konflikten over for Rusland, i en situation hvor vi i stedet bør skabe grobund for afspænding. Det risikerer at styrke Putins interne propaganda om den amerikanske trussel, samtidig med, at det, i tilfælde af en eskalerende væbnet konflikt, vil gøre Danmark til et mere legitimt mål for angreb. Altså forringer det vores sikkerhed frem for at styrke den.
  • Det kan være grundlovsstridigt. Grundloven giver mulighed for, at suverænitet “overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde”. Der er ingen, der opfatter USA som en “mellemfolkelig myndighed” eller tror, at USA fremmer nogen anden “retsorden”, end den, der gavner USA.
  • Aftalen betyder, at amerikansk personel og tilhørende familier i praksis nyder immunitet i Danmark. Med andre ord skal alt fra spritkørsel og slagsmål over voldtægt til drab retsforfølges ved amerikanske militære domstole – ingen stærk garrant for danske borgeres retssikkerhed.
  • Sidst men ikke mindst, så er der desværre en risiko for, at den næste amerikanske præsident igen hedder Donald Trump. Ønsker vi virkelig, at en utilregnelig autokrat og galoperende lystløgner skal råde over en ukontrollabel militær kapacitet på dansk jord? Naturligvis ikke.

Kampen mod de amerikanske baser skal kæmpes nu. Er aftalen først endeligt indgået, er den gyldig i ti år. Hvis ikke vi også lokalt formår at være tydelige i vores modstand mod dette knæfald for USA og ikke får skabt debat og kan samle mennesker på gaden, går vi en fremtid i møde med en fremmed væbnet magt på dansk jord – uden for nogen form for demokratisk kontrol.

Jeg håber vi ses på gaden.