Foto: Michael Gaida

Arbejdsgivere skal øge fokus på smittefare

Mange arbejdsgivere har sammen med de ansatte sat systematisk ind mod coronasmitte. Men der er desværre også grelle eksempler på ligegyldighed fra arbejdsgiverens side, uklarhed om reglerne og brud på regeringens anbefalinger.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Det er uacceptabelt, at der er arbejdsgivere, som ikke tager risikoen for coronasmitte alvorligt. Det siger Christian Juhl, Enhedslistens arbejdsmiljøordfører.

Risiko for Corona-smitte på byggepladser

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører har stillet en seks spørgsmål om corona og sikkerhed på arbejdspladsen til beskæftigelsesministeren – specielt med fokus på byggepladser, der har været i pressens søgelys:

  1. Hvem skal koordinere forebyggelsen mod smitterisikoen i fællesområderne på en byggeplads med flere end én arbejdsgiver?
  2. Er arbejdet på byggepladser, hvor man kan blive udsat for coronavirus, at betragte som særligt farligt arbejde jf. Bek. om Bygherres pligter, bilag 1?
  3. Skal der udarbejdes en Plan for Sikkerhed og Sundhed, med specifikke foranstaltninger vedr. Coronavirus Arbejdstilsynets bekendtgørelse om nr. 117 om Bygherres pligter §§ 10 og 11?
  4. Svares der bekræftende på spørgsmål 3 betyder det, at der skal udarbejdes en PSS uanset størrelsen på byggepladsen, hvis der er beskæftiget mere én arbejdsgiver samtidig?
  5. Hvordan vil ministeren sikre overholdelse af Sundhedsstyrelsens anvisninger om nødvendig afstand, to meter, ved transport til og fra byggepladser? Det er kutyme, at byggearbejderne kører flere i firmabiler og dermed sidder tæt sammen.
  6. På byggepladser er der mange arbejdsgivere, som arbejder sammen. Ofte arbejdes der tæt sammen grundet flere forskellige forhold. Det kan være montagearbejde, diverse løft etc. Det kan derfor være svært at overholde Sundhedsstyrelsens anvisninger om at holde afstand. Hvorledes vil ministeren sikre, at Sundhedsstyrelsens anvisninger om at holde afstand kan overholdes på landets byggepladser?

– Arbejdspladsen er et sted, hvor der potentielt er stor smittefare. Derfor skal arbejdsgiverne i denne tid være særlig opmærksom på at sikre, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, siger han.

Alle skal tage ansvar
Christian Juhl mener, at alle arbejdsgivere skal inddrage de ansatte og ikke mindst arbejdsmiljørepræsentanten i al planlægning, der har med de ansattes sikkerhed og sundhed at gøre.

– Enhver arbejdsgiver, der er i tvivl, skal kontakte Arbejdstilsynet, der i disse uger ikke gennemfører ret mange virksomhedsbesøg, siger han og fortsætter:

– Det nytter kun lidt, at langt de fleste borgere gør, hvad de kan, for ikke at sprede corona-smitten i fritiden, hvis det samme ikke sker på arbejdspladsen, hvor mange er sammen syv-otte timer hver dag.